Cao su Bình Long: Khen thưởng xứng đáng trong các phong trào thi đua

CSVN – Để khích lệ, động viên NLĐ phát huy tinh thần thi đua lao động, công ty và CĐ đã trao thưởng xứng đáng và kịp thời cho các cá nhân và tập thể tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

Trao thưởng thi đua vượt sản lượng cho các nông trường

Đối với phong trào thi đua “Lao động giỏi”, công ty và CĐ tổ chức phát động thi đua và khen thưởng năm 2021, cụ thể: Khen thưởng đột xuất quý II/2021; khen thưởng 6 tháng đầu năm với mức khen thưởng tập thể từ 5 – 10 triệu đồng/tập thể và 1 triệu đồng/cá nhân; Khen thưởng đột xuất quý III; Khen thưởng tấn sản phẩm mủ vượt quý III/2021; Khen thưởng đột xuất quý IV/2021. Tổng số tiền khen thưởng trong phong trào này trên 5,1 tỷ đồng, trong đó CĐ công ty khen thưởng 200 triệu đồng.

Trong phong trào “Thi đua nước rút 4 tháng cuối năm”, 100% đơn vị cơ sở trực thuộc trong toàn công ty xây dựng kế hoạch thi đua phù hợp với thực tiễn của đơn vị nhằm vận động NLĐ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Dự kiến số tiền khen thưởng trong phong trào trên 2,5 tỷ đồng. Phong trào“Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật” được đông đảo NLĐ hưởng ứng.

Trong năm 2021, công ty có 37 sáng kiến, đề tài, giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Sáng tạo trẻ các cấp. Kết quả đạt 1 giải nhì, 1 giải ba, 2 giải khuyến khích cấp Tập đoàn. Dự kiến được áp dụng vào thực tiễn sản xuất, tổng giá trị làm lợi mỗi năm khoảng 3,5 tỷ đồng. Công ty và CĐ chi khen thưởng các đề tài, sáng kiến hơn 70 triệu đồng.

Với kết quả hoạt động SXKD tốt trong năm 2021, công ty dự kiến khen thưởng theo phân loại xuất sắc, A, B, C, D năm 2021 với mức thưởng cao. Trong đó, loại xuất sắc được thưởng 14 triệu đồng/người, loại A khen thưởng 12 triệu đồng/người, loại B khen thưởng 10 triệu đồng/người, loại C khen thưởng 8 triệu đồng/người và loại D khen thưởng 6 triệu đồng/ người. Đối với lao động làm chưa đủ năm, công ty dự kiến mức khen thưởng 600.000đ/người/tháng.

VĂN THỦY