Nâng cao vai trò của Công đoàn đảm bảo bữa ăn giữa ca

CSVN – Trên Trang tin CĐ trong số báo 456 vừa qua có bài viết: “Không thể xem nhẹ bữa ăn giữa ca” của tác giả Khánh Lộc. Bài viết đã đề cập đến vấn đề mà người lao động nói chung, người CN cao su nói riêng rất quan tâm, nhất là trong tình hình các CTCS đang nỗ lực cắt giảm giá thành và các chi phí khác do giá mủ xuống thấp.
CN Cao su Bình Long phấn khởi với bữa ăn giữa ca đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh. Ảnh: Tùng Châu
CN Cao su Bình Long phấn khởi với bữa ăn giữa ca đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh. Ảnh: Tùng Châu

Về vấn đề này, tổ chức CĐ đóng vai trò rất quan trọng, có tiếng nói “trọng lượng” để người CN có bữa ăn giữa ca đạt chất lượng và an toàn. Những năm qua, các cấp CĐ đã trong ngành cao su đã có nhiều biện pháp thiết thực, chủ động tham gia với người sử dụng lao động nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, góp phần nâng cao thể trạng, sức khỏe của NLĐ.

Đến nay, các công ty đều quan tâm tới bữa ăn ca của NLĐ với chất lượng khá tốt; nhiều doanh nghiệp tự tổ chức bữa ăn ca nhằm tiết kiệm chi phí, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thông qua lựa chọn nhà thầu có uy tín, nguồn gốc xuất xứ thực phẩm; các bản thỏa ước lao động tập thể được ký kết có nội dung về bữa ăn ca của người lao động ngày càng tăng.

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho bữa ăn ca của NLĐ, theo tôi CĐ cần thực hiện các công việc sau:

Phối hợp với chính quyền tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa, tác dụng của việc đảm bảo chất dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca của NLĐ.

Biểu dương các doanh nghiệp thực hiện tốt nội dung đảm bảo chất dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca của người lao động. Đồng thời, các cấp CĐ đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Các cấp CĐ chủ động đề xuất nội dung đối thoại, thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động, đẩy mạnh thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể cấp ngành, nhóm doanh nghiệp về đảm bảo chất dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca của người lao động.

Tăng cường vai trò hướng dẫn, hỗ trợ của CĐ cấp trên cơ sở đối với CĐCS về nội dung đảm bảo chất dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca của người lao động trong đối thoại, thương lượng tập thể và ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Chỉ đạo CĐ cơ sở và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tiến hành các thủ tục khởi kiện các doanh nghiệp để xảy ra ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng. Thực hiện khởi kiện hoặc đề nghị CĐ cấp trên cơ sở khởi kiện giám đốc doanh nghiệp khi doanh nghiệp để xảy ra ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của NLĐ.

Đức Toàn (Cao su Bình Thuận)