thi đua

Đến giờ thi đua

Giá xăng giảm 1.000 đồng rồi kìa Tư Mủ. Úi trời, giảm nhiều quá hả. Giảm rồi lại tăng ngay thôi đó mà. Tối ngày ông ra lô về nhà, “con ngựa sắt” cà tàng

Phát động thi đua “bảo vệ vùng xanh”

CSVN – VRG vừa phát động phong trào thi đua “Bảo vệ và mở rộng vùng xanh” từ trụ sở làm việc đến các dự án, khu công nghiệp, vườn cây cao su. Với chủ

Thi đua từ những đường cạo

CSVN – Trong thời điểm toàn ngành đang ra sức lao động sáng tạo chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước của VRG, phong trào thi đua càng được lan tỏa sâu rộng, tạo

Khi thi đua trở thành khát vọng cống hiến

CSVN – Chúng ta đang sống trong những ngày tháng đẹp nhất của cuộc đời người thợ. Khi không khí thi đua lan tỏa trên các nông trường, nhà máy… Tất cả đang chạy đua

Vườn hoa thi đua khoe sắc

CSVN – Trong phong trào thi đua yêu nước của ngành cao su, những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc là nhân tố quan trọng, có tác dụng nhân điển hình tiên tiến toàn ngành.

Đến giờ thi đua

Giá xăng giảm 1.000 đồng rồi kìa Tư Mủ. Úi trời, giảm nhiều quá hả. Giảm rồi lại tăng ngay thôi đó mà. Tối ngày

Thi đua từ những đường cạo

CSVN – Trong thời điểm toàn ngành đang ra sức lao động sáng tạo chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước của VRG, phong

Vườn hoa thi đua khoe sắc

CSVN – Trong phong trào thi đua yêu nước của ngành cao su, những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc là nhân tố quan trọng,

Đến giờ thi đua

Giá xăng giảm 1.000 đồng rồi kìa Tư Mủ. Úi trời, giảm nhiều quá hả. Giảm rồi lại tăng ngay