Cao su Dầu Tiếng tặng 2.443 phần quà cho các khu cách li, điều trị Covid-19

CSVNO – Ngày 27/8, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã trao tặng 2.443 phần quà cho các bệnh nhân Covid-19, các trường hợp F1 ở 13 khu điều trị, khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

Lãnh đạo Công ty Cao su Dầu Tiếng trao quà tại khu điều trị Covid-19

Đây là hoạt động nhằm chung sức hỗ các trường hợp F0, F1 trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

Lãnh đạo Cao su Dầu Tiếng trao quà tại khu cách ly tập trung

Tổng giá trị các phần quà hơn 220 triệu đồng. Các phần quà sẽ được trao đến từng điểm cách li tập trung, khu điều trị là các trường học trên địa bàn đã được huyện Dầu Tiếng trưng dụng.

Quà được gởi đến những trường hợp F0, F1 trên địa bàn huyện Dầu Tiếng

Kinh phí quà tặng được công ty trích từ nguồn quỹ phúc lợi và quỹ Covid-19 được cán bộ công nhân lao động công ty, các mạnh thường quân và các đối tác với công ty đóng góp.

Những món quà động viên bệnh nhân, những người đang bị cách ly an tâm điều trị bệnh
VIỆT QUANG