Nghiêm túc thực hiện chế biến, tiêu thụ sản phẩm cao su thương hiệu VRG

CSVN – Đây là chỉ đạo của lãnh đạo VRG trước kết quả thực hiện sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cao su thương hiệu VRG được giao của các đơn vị trong năm 2018.
Khách hàng tìm hiểu sản phẩm cao su thiên nhiên thương hiệu VRG. Ảnh: Văn Vĩnh
Khách hàng tìm hiểu sản phẩm cao su thiên nhiên thương hiệu VRG. Ảnh: Văn Vĩnh

Theo đó, năm 2018 là năm đầu tiên VRG triển khai sản xuất sản phẩm cao su thương hiệu VRG, với nhãn hàng hóa mới, có chất lượng đạt yêu cầu TCCS 112:2017 của VRG. VRG khuyến khích các công ty thành viên chủ động trong việc sản xuất và tiêu thụ, nỗ lực cùng với Tập đoàn quảng bá sản phẩm cao su VRG, quảng bá thương hiệu cao su của VRG.

VRG đã giao nhiệm vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm VRG cho 27 đơn vị thành viên, trong đó có 19 đơn vị trong nước và 8 đơn vị nước ngoài năm 2018. Trong đó kế hoạch sản xuất sản phẩm VRG giao chiếm 20,6% so với tổng sản lượng khai thác toàn VRG, tương đương 62.103 tấn. Kết quả, các đơn vị đã thực hiện sản xuất và tiêu thụ đạt được 6,9%, tương đương 20.791 tấn, so với kế hoạch giao đạt 33,5%.

Lãnh đạo VRG đánh giá cao các công ty thực hiện tốt, đạt và vượt kế hoạch năm 2018 gồm các công ty: Tân Biên, Đồng Phú, Dầu Tiếng, Mang Yang Ratanakiri, Hoàng Anh Mang Yang K. Các công ty này đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm VRG, góp phần quảng bá thương hiệu VRG. Lãnh đạo VRG còn đánh giá cao các công ty mặc dù không được giao nhiệm vụ sản xuất sản phẩm VRG nhưng cũng đã chủ động thực hiện chủ trương lớn của VRG như Công ty Ea H’leo, Hàng Gòn.

Trước tình hình tỷ lệ thực hiện tương đối thấp, lãnh đạo VRG phê bình và yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện kế hoạch trong năm 2019. Đặc biệt, kết quả sản xuất tiêu thụ sản phẩm cao su VRG năm 2019 sẽ được đưa vào tiêu chí xem xét thi đua, khen thưởng. Ngoài ra, lãnh đạo VRG còn yêu cầu các bộ phận liên quan xúc tiến đăng ký nhãn hiệu hàng hóa mang thương hiệu VRG và đăng ký bảo hộ logo của VRG tại Campuchia và Lào. Các đơn vị đã có phòng kiểm phẩm chưa đạt chứng nhận Vilas nhanh chóng xúc tiến để đạt chứng nhận trong năm 2019.

Năm 2019, VRG giao kế hoạch thực hiện cho các đơn vị tổng cộng 130.730 tấn, chiếm 40,8% tổng sản phẩm, trong đó trong nước là 93.160 tấn (39,8% tổng sản phẩm), ngoài nước 37.570 tấn (43,5% tổng sản phẩm).

P.V