Đảng bộ VRG hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019

CSVNO – Đó là nhận xét của đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW Tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ VRG, tổ chức vào ngày 8/1. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ VRG, VRG đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.
Đảng bộ VRG nhận Bằng khen có thành tích đặc biệt xuất sắc năm 2019 của Đảng ủy Khối DNTW
Đảng bộ VRG nhận Bằng khen có thành tích đặc biệt xuất sắc năm 2019 của Đảng ủy Khối DNTW

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Năm 2019, trên cơ sở nhận định và đánh giá những khó khăn và thuận lợi, thách thức và cơ hội, Đảng uỷ Tập đoàn đã đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện việc quản lý, điều hành phù hợp với tình hình thực tế. Cùng với tập thể cán bộ, đảng viên và NLĐ toàn Tập đoàn chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách. Tiếp tục đưa Tập đoàn phát triển ổn định, bền vững, bảo toàn – phát triển vốn Nhà nước và đảm bảo lợi ích cao nhất của cổ đông.

Các đ/c thuộc Đảng bộ VRG nhận Kỷ niệm chương của TW Đảng
Các đ/c thuộc Đảng bộ VRG nhận Kỷ niệm chương của TW Đảng

Toàn Tập đoàn đã khai thác được 331.300 tấn mủ quy khô, bằng 103,5% kế hoạch (vượt 11.050 tấn so với kế hoạch). Tổng sản lượng cao su thu mua của toàn Tập đoàn là 75.500 tấn (đạt 100,33% KH). Tổng sản lượng cao su chế biến 388.243 tấn (đạt 102,97% KH), so với sản lượng chế biến năm 2018 nhiều hơn 8.618 tấn, tương ứng với tăng 2,27%. Sản lượng gỗ các loại 1.302.353 m3 (101,2% KH), sản lượng găng tay 1.730 triệu cái, diện tích cho thuê KCN 140,17 ha (69,31% KH).

2 tổ chức Đảng nhận cờ trong sạch vững mạnh 5 năm liền (2015 – 2019) của Đảng ủy Khối DNTW
2 tổ chức Đảng nhận cờ trong sạch vững mạnh 5 năm liền (2015 – 2019) của Đảng ủy Khối DNTW

Tổng doanh thu 29.823 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế 5.131 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu (50.959 tỷ đồng) đạt 10,07%. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu đạt 17,21%; Nộp ngân sách trên 3.000 tỷ đồng; đảm bảo mức cổ tức 6% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Thu nhập bình quân của 84.828 lao động là 7,2 triệu đồng/người/tháng (tăng 2,8% so với năm 2018).

Riêng Công ty mẹ – VRG, tổng doanh thu đạt 3.765,7 tỷ đồng, trong đó doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ ước đạt 730 tỷ đồng (tăng 27% so với thực hiện năm 2018), doanh thu hoạt động tài chính ước đạt 3.005 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 2.450 tỷ đồng. Bảo đảm cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 12/6/2019 với tỷ lệ 6% vốn điều lệ.

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW
Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW

Nỗ lực thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành cao su, Đảng bộ VRG tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH lần thứ 4 của BCH TW Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để đảng viên và CNVC – LĐ toàn VRG chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn.

Trong năm 2019, Đảng ủy VRG đã bổ sung kiện toàn nhân sự cấp ủy 1 đ/c Phó bí thư, 2 đ/c UV BTV, 5 đ/c UV BCH nhiệm kỳ 2015 – 2020. 32/32 cơ sở đảng và 1.049 đảng viên thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng nghiêm túc, đúng quy định và đạt yêu cầu. Ban thường vụ Đảng ủy Khối đã đánh giá và thống nhất xếp loại Đảng bộ VRG hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

Ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG trao giấy khen cho các tổ chức Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh 5 năm liền
Ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG trao giấy khen cho các tổ chức Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh 5 năm liền

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên thông qua việc tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai kịp thời, đầy đủ các kết luận nghị quyết Hội nghị lần thứ X, XI khóa XII, các chỉ thị, kết luận, quy định của TW, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, kết luận của Đảng ủy Khối DNTW, Đảng bộ Tập đoàn. Chỉ đạo tổ chức và tham dự hội nghị thông tin chuyên đề, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý tại điểm cầu trực tuyến và tại Hội trường trụ sở Tập đoàn…

Công tác kiểm tra giám sát luôn được Đảng ủy, BTV Đảng ủy VRG và các cấp ủy cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo. Cấp ủy các cấp ngày càng nâng cao nhận thức và tăng cường việc quán triệt nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của TW, Bộ Chính trị và Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Công tác dân vận và lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể luôn được Đảng ủy VRG quan tâm thực hiện.

Đ/c Nguyễn Tiến Đức – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VRG báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng năm 2020
Đ/c Nguyễn Tiến Đức – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VRG báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng năm 2020

Tại hội nghị, đ/c Trần Công Kha – Phó Bí thư Đảng ủy VRG đã triển khai hướng dẫn của Ban Tổ chức TW, Đảng ủy Khối DNTW và Đảng ủy VRG về công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ VRG lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đ/c Trần Công Kha – Phó Bí thư Đảng ủy VRG triển khai hướng dẫn công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ VRG lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Đ/c Trần Công Kha – Phó Bí thư Đảng ủy VRG triển khai hướng dẫn công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ VRG lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW đánh giá cao những kết quả đạt được của VRG: “Năm 2019 là năm cực kỳ khó khăn đối với lĩnh vực nông nghiệp và ngành cao su. Rất nhiều lĩnh vực nông nghiệp chỉ số sụt giảm so với năm 2019. Đảng bộ VRG đã linh hoạt, nỗ lực vượt khó để các chỉ số năm 2019 cao hơn năm 2019. Đó là sự phát triển vượt bậc, thành công của VRG đã góp phần vào thành công của đất nước.

Những kết quả đạt được của Đảng ủy Khối trong năm qua có sự đóng góp không nhỏ của Đảng bộ VRG.  Với sự đoàn kết, quyết tâm của Đảng ủy, Ban lãnh đạo, CBCNV Tập đoàn đã thực hiện tốt, toàn diện trên các mặt về xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị. Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy VRG thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của CB đảng viên, NLĐ kịp thời động viên, tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng. Đặc biệt, Đảng ủy VRG đã thực hiện thành công việc hợp nhất các cơ quan tham mưu của đảng ủy với các bộ phận tương đồng trong năm 2019.

Đ/c Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW đánh giá cao những kết quả đạt được của VRG
Đ/c Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW đánh giá cao những kết quả đạt được của VRG

Tham gia và triển khai đầy đủ các đợt học tập, quán triệt nghị quyết do Đảng ủy Khối tổ chức. Hoàn thành đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên năm 2019. Luôn quan tâm đến công tác kiểm tra giám sát, lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra hàng năm. Việc thực hiện nhiệm vụ SXKD gặp nhiều khó khăn nhưng với sự lãnh đạo kịp thời của Đảng ủy, vượt mức các chỉ tiêu đặt ra. Công tác lãnh đạo sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp được Đảng ủy VRG thực hiện quyết liệt”.

Bên cạnh đó, đồng chí Phạm Tấn Công cũng đề nghị năm 2020 Đảng bộ VRG tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: “Năm 2020 tiếp tục là năm khó khăn với ngành nông nghiệp VN về thời tiết, thị trường, tình hình chính trị thế giới… dẫn đến những biến số khó lường. Đảng ủy VRG phải chuẩn bị những giải pháp ứng phó linh hoạt, kịp thời. Tiếp tục lãnh đạo, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ tái cơ cấu VRG. Xây dựng, triển khai các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên là công nhân trực tiếp, công nhân người đồng bào dân tộc.

5 cá nhân xuất sắc nhận giấy khen của Đảng ủy VRG vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền
5 cá nhân xuất sắc nhận giấy khen của Đảng ủy VRG vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền

Bên cạnh đó, Đảng ủy VRG cũng tiếp tục tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu theo yêu cầu của Chính phủ, của Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước. Nâng cao năng suất lao động, năng lực quản trị doanh nghiệp, tăng cường đầu tư và nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Từng bước thích ứng và tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Đảng bộ VRG đẩy mạnh chỉ đạo, triển khai hướng dẫn của Ban Tổ chức TW, Đảng ủy Khối DNTW và Đảng ủy VRG về công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ VRG lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tổ chức, phổ biến, quán triệt học tập, xây dựng chương trình hành động, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của TW, Đảng ủy Khối DNTW. Đặc biệt là công tác nhân sự phải đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; nhưng phải đúng người, đúng việc…

Chủ trì hội nghị
Chủ trì hội nghị

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát trong toàn Đảng bộ. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc các chỉ thị, kết luận, nghị quyết của TW về công tác dân vận, đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở. Đảng bộ VRG phải khơi dậy và bừng lên tinh thần khát vọng trong đảng viên, NLĐ để xây dựng ngành cao su phát triển bền vững, xứng đáng với lịch sử hào hùng của ngành.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG đề nghị các cấp ủy đảng trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, đảm bảo tăng trưởng. Tiếp tục quản lý và tăng cường quản lý đầu tư, chủ động, tích cực, đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp. Các đơn vị phải chủ động xây dựng kịch bản điều hành, quản lý riêng, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình.

Ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu tại hội nghị
Ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu tại hội nghị

“Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập Nước, 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Chính vì vậy, bên cạnh việc thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình tư tưởng của Đảng viên, NLĐ toàn Tập đoàn, kịp thời động viên tuyên truyền, định hướng, tạo sự đồng thuận trong Đảng viên, thực hiện Nghị quyết với các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, của Tập đoàn để cùng đơn vị phát huy truyền thống vẻ vang của ngành cao su; đề cao trách nhiệm, tinh thần tự lực tự cường, chung sức chung lòng vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2020… Triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ VRG lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đặc biệt các cơ sở đảng phải sâu sát, thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ” – đ/c Trần Ngọc Thuận chỉ đạo.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Nhân dịp này, Đảng ủy khối DNTW trao tặng Kỷ niệm chương cho 4 đ/c xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ; tặng bằng khen cho Đảng ủy VRG có thành tích đặc biệt xuất sắc; tặng Cờ tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm (2015 – 2019) cho Đảng bộ Công ty CP Cao su Việt Lào và Đảng bộ Công ty CP Cao su Lai Châu II; tặng bằng khen tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm (2015 – 2019) cho Đảng bộ Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị; tặng bằng khen 4 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2015 – 2019)…

TRẦN HUỲNHẢNH: VŨ PHONG