8 kiến nghị của ngành cao su

CSVN – Hiện nay môi trường kinh tế xã hội cho phát triển cao su đang có nhiều thay đổi, trước tình hình đó cần có sự đánh giá khách quan về vai trò, vị trí và bàn định phương hướng, chính sách về cây cao su cho thời gian tới, trước mắt là đến năm 2030 và tầm nhìn xa hơn là đến năm 2045. Tại Hội nghị phát triển cao su hiệu quả, bền vững đến năm 2030, tổ chức ngày 6/11, ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG đã trình bày 8 kiến nghị của ngành cao su.
TGĐ VRG Huỳnh Văn Bảo phát biểu tại hội nghị
TGĐ VRG Huỳnh Văn Bảo phát biểu tại hội nghị

Về quy hoạch diện tích cao su: Giữ nguyên quy hoạch phát triển cao su theo quyết định 750/QĐ-TTg về quy hoạch phát triển cao su đến năm 2020; giảm diện tích cao su ở những khu vực có điều kiện thuận lợi sang cây trồng khác có hiệu quả cao hơn và phát triển các khu công nghiệp phục vụ nhu cầu phát triển công nghiệp, dịch vụ ở các địa phương. Về quỹ khắc phục thiên tai, phòng chống bão lụt: Kiến nghị cho phép sử dụng một phần lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ – Tập đoàn (khoảng từ 3 -5%) hình thành nên quỹ tập trung (nằm trong quỹ đầu tư phát triển) nhằm mục đích hỗ trợ không hoàn lại các doanh nghiệp trong vùng cao su thông qua việc hỗ trợ thu nhập cho NLĐ, các hoạt động an sinh xã hội, công tác an ninh quốc phòng, công tác khắc phục thiên tai cho các công ty của Tập đoàn, đặc biệt là các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn khó khăn.

Về hạch toán bán gỗ, củi cây cao su: Kiến nghị xem xét và chấp thuận cho các công ty thành viên Tập đoàn được phép hạch toán các khoản thu từ bán gỗ, củi cao su sau khi thu hoạch mủ chỉ là sản phẩm thông thường như những cây rừng khác … (sản phẩm lâm nghiệp) cũng như được ưu đãi về thuế như sản phẩm mủ cao su (nếu có).

Về hỗ trợ tài chính các dự án đầu tư: Kiến nghị các đơn vị có dự án đầu tư tại nước ngoài được phép vay vốn của các ngân hàng thương mại trong nước là đồng USD, sau đó tái cho vay qua nước ngoài với lãi suất tương ứng thì sẽ giảm thiểu chi phí tài chính cho doanh nghiệp (thực chất là lợi ích từ việc chênh lệch lãi suất vay giữa các quốc gia).

Về miễn tiền thuê đất đối với diện tích trồng cây cao su tái canh trong thời gian kiến thiết cơ bản: Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục miễn tiền thuê đất đối với diện tích trồng cây cao su tái canh trong thời gian kiến thiết cơ bản từ năm 2021 trở về sau.

Về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng NLĐ người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn: Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ cho NLĐ theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ, không giới hạn thời gian chỉ hỗ trợ 5 năm như hiện nay. Về chuyển đổi các công ty khu vực miền núi phía Bắc thành doanh nghiệp xã hội: Kiến nghị được áp dụng cơ chế doanh nghiệp xã hội đối với các công ty cao su khu vực miền núi phía Bắc để giảm áp lực trong việc đánh giá việc sử dụng vốn của các cổ đông và có điều kiện để hỗ trợ tốt hơn cho địa phương và NLĐ.

Về chuyển đổi quỹ đất trồng cao su cho các mục đích khác: Đối với các dự án thực hiện trên đất cao su, kiến nghị được chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án khi các công ty cao su đủ năng lực thực hiện dự án, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo tinh thần Điều 57, 58,59 của Luật Đất đai 2013…

NGỌC CẨM (GHI)