3 cá nhân điển hình VRG được tuyên dương

CSVNO – Sáng ngày 12/10, tại Thủ đô Hà Nội, đã diễn ra Đại hội thi đua yêu nước Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ nhất. Tại đây, VRG nhận Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban và 3 cá nhân điển hình tiên tiến của VRG được tuyên dương.

Đ/c Nguyễn Hoàng Anh – UVBCH TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban phát biểu khai mạc Đại hội

Tham dự Đại hội có Đ/c Nguyễn Hoàng Anh – UVBCH TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương; lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban);  Chủ tịch Hội đồng TĐKT cùng các đại biểu ưu tú, đại diện cho các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu, xuất sắc của 19 Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Ủy ban.

Đại hội diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, cùng nhân dân cả nước hướng về Đại hội Đảng toàn quốc làn thứ XIII. Đại hội là dấu mốc quan trọng để tiếp tục đẩy mạnh có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, trọng trách “Bảo toàn và phát triển nguồn vốn” đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao.

Trong công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, Ủy ban có 2 tập thể và 2 cá nhân được trình xét danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 245 lượt  tập thể đã được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 192 tập thể và 457 cá nhân được tặng Huân chương các loại; 270 tập thể và 975 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 11 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 1.626 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua cấp Bộ; 5.699 lượt tập thể và 14.071 lượt cá nhân được tặng Bằng khen cấp Bộ, 5.243 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Tại Đại hội đã trao tặng Cờ Thi đua của Chính Phủ cho 8 tập thể và Cờ Thi đua của Ủy ban cho 09 tập thể, đồng thời tuyên dương 30 cá nhân điển hình tiên tiến.

Đ/c Huỳnh Văn Bảo – Tổng Giám đốc VRG (thứ 4 bên trái qua) nhận Cờ thi đua của Ủy ban

Tham dự đại hội, VRG vinh dự được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban, Công ty TNHH cao su Việt Lào đại diện cho các tập thể được trình danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời ký đổi mới phát biểu tham luận và 3 cá nhân: Mai Duy Tuấn (công nhân Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng), Lô Thị Hà (công nhân Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum) và Lò Thị Nết (Giám đốc nông trường Châu Quỳnh, Công ty CP cao su Sơn La) được tuyên dương tại Đại hội.

30 cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương tại Đại hội
Đoàn đại biểu VRG chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Ủy ban.

Tiếp tục phát huy tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, tại Đại hội, đồng chí Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Ủy ban đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ủy ban giai đoạn 2020 – 2025 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

LÊ ANH