“Bình minh” trên vùng đất khó

CSVN Xuân – Hơn 10 năm cây cao su là̀m nhiệm vụ thay mà̀u á́o mớ́i cho vùng đất khó Bảo Lâm (Lâm Đồng), giờ đây nơi nà̀y đã có nhiều khở̉i sắ́c. Dự̣ á́n đã thu hút lao độ̣ng từ̀ cá́c đị̣a phương đến là̀m việc và̀ chọn đây là̀ mảnh đất để̉ an cư lạ̣c nghiệp. Dù còn nhiều khó khăn nhưng vớ́i họ đây là̀ “bì̀nh minh” để̉ cuộ̣c đời sang trang mớ́i.
Vườn cây Công ty CPCS Bảo Lâm, nơi níu chân người dân các vùng miền về đây lập nghiệp.
Vườn cây Công ty CPCS Bảo Lâm, nơi níu chân người dân các vùng miền về đây lập nghiệp.
“Anh có́ về thì về đi!”

Đó là̀ câu trả lời dứ́t khoá́t củ̉a chị̣ Lê Thị̣ Diễ̃m Hương (quê ở̉ Bạ̣c Liêu) – Công nhân Độ̣i A, Công ty CPCS Bảo Lâm khi chồng chị̣ đòi về bở̉i không quen vớ́i việc mớ́i. Lập gia đì̀nh khi vừ̀a tròn 19 tuổ̉i, đến nay hai vợ̣ chồng đã có hai con nhỏ. Có con, mọi chi phí độ̣i lên nhiều lầ̀n so vớ́i cuộ̣c sống vợ̣ chồng son. Áp lự̣c kinh tế đè̀ nặng lên vợ̣ chồng trẻ̉, nhưng thu nhập khi là̀m công nhân ở̉ khu công nghiệp chỉ̉ dao độ̣ng ở̉ mứ́c 8 triệu đồng/thá́ng. Nhà̀ bốn miệng ăn, vớ́i 8 triệu xoay sở̉ sao đủ̉ nếu chẳ̉ng may con đau ốm. Quyết đị̣nh theo “chú Lâm” – giá́m đốc công ty lên là̀m công nhân cao su từ̀ thá́ng 4/2017, đến nay anh chị̣ đã chốt: “Không về nữa đâu, bá́m trụ ở̉ đây là̀m cao su thôi”.

Nụ cười hiền là̀nh, trong trẻ̉o là̀m sá́ng bừ̀ng gương mặt phúc hậu, chị̣ phấn khở̉i: “Hai vợ̣ chồng mỗ̃i thá́ng thu nhập 18 triệu, chi phí ăn uống đầ̀y đủ̉ ở̉ đây 4 triệu, gở̉i về ngoạ̣i để̉ nuôi hai đứ́a nhỏ 3 triệu, phầ̀n còn lạ̣i để̉ dà̀nh lo cho tương lai con cá́i. Rồi khi có nhiều thì̀ sẽ̃ mua đất, là̀m nhà̀ để̉ ổ̉n đị̣nh cuộ̣c sống. Là̀m cao su không bao giờ thiếu việc, chỉ̉ cầ̀n mì̀nh chị̣u khó thì̀ không lo đói”.

 

Mới 2 năm làm công nhân cao su nhưng cuộc sống gia đình chị Hương đã khá lên rất nhiều.
Mới 2 năm làm công nhân cao su nhưng cuộc sống gia đình chị Hương đã khá lên rất nhiều.

Chưa từ̀ng nghĩ̃ sẽ̃ xa quê lập nghiệp xa đến vậy, cùng lắ́m là̀ ở̉ Sà̀i Gòn, Bì̀nh Dương thôi nhưng khi đến vớ́i mảnh đất cao nguyên ôn hòa nà̀y, anh chị̣ đã chọn đây neo bến đậu, xem đây là̀ quê hương thứ́ hai để̉ tạ̣o dự̣ng cuộ̣c sống mớ́i. Chị̣ nói: “Em thì̀ chưa từ̀ng nghĩ̃ sẽ̃ bỏ giữa chừ̀ng để̉ về quê vì̀ đây là̀ công việc mớ́i, mà̀ cá́i gì̀ mớ́i thì̀ cũng cầ̀n phải có thời gian học hỏi tiếp cận. Đã đi xa, đã khó khăn và̀ đặc biệt còn trẻ̉ thì̀ phải cố gắ́ng. Hồi mớ́i học cạ̣o em cũng thấy khó lắ́m, cầ̀m dao cứ́ thấy sao sao đó nhưng vừ̀a là̀m vừ̀a học rồi tay nghề cũng đượ̣c nâng cao dầ̀n, sai chỗ̃ nà̀o sửa chỗ̃ đó. Tết âm lị̣ch 2017, hai vợ̣ chồng nhận đượ̣c hơn 50 triệu, chúng em phấn khở̉i lắ́m, trong đời chưa bao giờ nhận lương thưở̉ng lớ́n như vậy cả”.

Từ miền biển lên vùng cao

Gặp lạ̣i anh Lê Hồng Và̀ng – Công nhân độ̣i B, chúng tôi thoá́ng không nhận ra bở̉i anh đã tăng cân hơn trướ́c. Chúng tôi đùa: “Có vẻ̉ anh thích hợ̣p vớ́i nơi đây”. Nghe vậy, anh cười: “Đúng đó chị̣, hợ̣p lắ́m, quen việc, quen lối sống trên nà̀y rồi nên em đã quyết đị̣nh nhập khẩ̉u trên nà̀y”.

Ngoài thời gian trên lô, anh Vàng tranh thủ trồng cây ăn quả kiếm thêm thu nhập.
Ngoài thời gian trên lô, anh Vàng tranh thủ trồng cây ăn quả kiếm thêm thu nhập.

Mở̉ đầ̀u câu chuyện, anh hà̀o hứ́ng khoe mớ́i mua đượ̣c chiếc xe má́y đời mớ́i 50 triệu đồng. Vớ́i chúng tôi, tiếp nhận thông tin nà̀y thì̀ mừ̀ng cho anh, bở̉i gặp anh 8 thá́ng trướ́c anh chia sẻ̉ ướ́c mong sẽ̃ có thu nhập ổ̉n đị̣nh để̉ lo cho ba mẹ và̀ tương lai. Thì̀ nay, anh đã trở̉ thà̀nh trụ cộ̣t vững chắ́c cho gia đì̀nh khi đủ̉ điều kiện lo cho ba mẹ, giúp đỡ anh chị̣ lo cho cá́c chá́u ăn học.

Anh tâm sự̣: “Ngà̀y trướ́c là̀m biể̉n chỉ̉ đủ̉ ăn thôi, có những khi giông bão thì̀ phải nghỉ̉ ở̉ nhà̀ nửa thá́ng trời, thu nhập không ổ̉n đị̣nh. Khi biết đượ̣c công ty về Kiên Giang tuyể̉n lao độ̣ng, xé́t thấy mì̀nh đảm bảo đượ̣c cá́c yêu cầ̀u nên cứ́ đi thử xem có như lời tuyên truyền hay không. Thế mà̀ đến giờ bản thân cảm thấy thật sự̣ vui sướ́ng, hạ̣nh phúc. Là̀m biể̉n vớ́i là̀m nghề cạ̣o mủ̉ khá́c nhau nhiều lắ́m, nhưng công việc nà̀o cũng cầ̀n chị̣u khó, siêng năng. Chưa đượ̣c 2 năm nhưng mì̀nh đã quyết đị̣nh lập nghiệp ở̉ đây rồi. Không khí ở̉ đây thật yên tĩ̃nh, thêm và̀o đó anh chị̣ em trong độ̣i và̀ ngay cả Ban lãnh đạ̣o củ̉a công ty rất hòa đồng, vui vẻ̉. Mì̀nh đi là̀m nhiều chỗ̃ rồi mà̀ chưa thấy đâu như chỗ̃ nà̀y hết đó. Là̀m việc rất thoải má́i và̀ ai cũng coi như là̀ việc củ̉a gia đì̀nh mì̀nh”.

Thá́ng 11 vừ̀a qua anh nhận đượ̣c 15 triệu đồng, anh nổ̉i tiếng trong công ty bở̉i luôn có thu nhập “đỉ̉nh”. Là̀m lâu quen việc, ngoà̀i buổ̉i sá́ng trên lô, chiều anh nhận công việc củ̉a độ̣i giao, rồi mỗ̃i khi anh chị̣ em trong độ̣i ai có công việc hoặc ốm đau anh đều không nề hà̀ xắ́n tay và̀o giúp. Gia đì̀nh có 6 anh em thì̀ cũng đã theo chân anh lên đây xin và̀o là̀m công nhân cao su.

Anh nói: “Công ty không bao giờ thiếu việc, luôn tạ̣o điều kiện để̉ anh chị̣ em có công việc thêm để̉ tăng thu nhập. Ngà̀y trướ́c mớ́i và̀o cũng “oải” lắ́m nhưng giờ thì̀ khá́c, Tết về 7 – 8 ngà̀y là̀ lên lạ̣i vì̀“nhớ́” việc rồi. Bây giờ mọi thứ́ dầ̀n đi và̀o quỹ̃ đạ̣o rồi, nhờ có công ty nhờ cao su nên cuộ̣c sống mì̀nh đã bắ́t đầ̀u “bì̀nh minh”. Cuộ̣c sống thì̀ có những điều bất thường không ngờ đượ̣c, là̀m nông nghiệp cũng có lúc giá́ cao giá́ thấp, quan trọng là̀ mì̀nh chấp nhận mộ̣t thời gian rồi mọi thứ́ sẽ̃ qua. Dù có thế nà̀o, mì̀nh cũng sẽ̃ duy trì̀ và̀ gắ́n bó vớ́i công việc nà̀y”.

“Tình cả̉m đã giữ chúng tôi ở lại vùng đất nà̀y”

Đối vớ́i anh Nguyễ̃n Văn Nhiều và̀ chị̣ Nguyễ̃n Thị̣ Thá́i Thanh – Công nhân Độ̣i A thì̀ cao su không còn quá́ xa lạ̣ nữa. Từ̀ huyện Tân Châu, tỉ̉nh Tây Ninh anh chị̣ đi thự̣c tế dự̣ á́n cao su Bảo Lâm hai ngà̀y trướ́c khi quyết đị̣nh gắ́n bó vớ́i mảnh đất nà̀y.

Hiện tại đang ở nhà tập thể của công ty, vợ chồng anh Nhiều luôn nhắc bản thân phải cố gắng để có tiền xây nhà, mua đất định cư lâu dài ở Bảo Lâm
Hiện tại đang ở nhà tập thể của công ty, vợ chồng anh Nhiều luôn nhắc bản thân phải cố gắng để có tiền xây nhà, mua đất định cư lâu dài ở Bảo Lâm

Trở̉ về sau buổ̉i phá́t cỏ, anh chị̣ tươi cười kể̉ về những ngà̀y đầ̀u vớ́i tì̀nh cảm chan chứ́a: “Thự̣c sự̣ tôi chọn ở̉ lạ̣i đây bở̉i nhiều yếu tố, không chỉ̉ có thu nhập mà̀ đó còn là̀ tì̀nh cảm. Không chỉ̉ vợ̣ chồng tôi mà̀ nhiều gia đì̀nh, anh chị̣ em ở̉ đây khi nà̀o cũng trân quý́ tì̀nh cảm củ̉a Ban lãnh đạ̣o công ty, đặc biệt là̀ giá́m đốc Lê Văn Lâm dà̀nh cho công nhân tụi tui. Ngà̀y mớ́i lên, chưa ôm cây cao su, chưa là̀m ngà̀y nà̀o cả thì̀ đượ̣c tin mẹ mất. Biết tin, 9h tối anh Lâm chạ̣y qua hỏi thăm rồi cho hai vợ̣ chồng mượ̣n tiền về quê lo việc. Tôi thật sự̣ xúc độ̣ng vì̀ tì̀nh cảm mà̀ ít ai là̀m đượ̣c. Rồi có lầ̀n con gá́i đến hạ̣n đóng học phí mà̀ vợ̣ chồng chưa lãnh lương, tôi cũng trì̀nh bà̀y lý́ do, ảnh đã chuyể̉n khoản cho con gá́i tôi đóng kị̣p thời hạ̣n, rồi đến kỳ lương tôi mớ́i trả đượ̣c. Không chỉ̉ vớ́i gia đì̀nh tôi mà̀ những anh chị̣ em khá́c nếu gặp khó khăn thự̣c sự̣ thì̀ luôn đượ̣c quan tâm, hỗ̃ trợ̣ tốt nhất. Chúng tôi gắ́n bó là̀ vì̀ đó, ở̉ đây, chúng tôi không có cảm giá́c giữa ông chủ̉ và̀ người là̀m công, mà̀ tất cả đều chan hòa. Tôi chưa bao giờ nghe giá́m đốc hay độ̣i trưở̉ng lớ́n tiếng vớ́i công nhân”.

Đường sá́ đi lạ̣i bây giờ đã thuận tiện hơn nhiều, ngà̀y trướ́c thì̀ “Mầ̀n cự̣c lắ́m, đặc biệt là̀ đi mầ̀n những ngà̀y mưa, xe gắ́n xích và̀o hai bá́nh, đi 6km mà̀ té́ mấy lầ̀n”, chị̣ Thanh nhớ́ lạ̣i. Anh chị̣ ở̉ nhà̀ tập thể̉ công ty, hai vợ̣ chồng anh chị̣ luôn cầ̀n mẫ̃n vớ́i công việc. Thu nhập gầ̀n 20 triệu đồng, có dư dả để̉ lo cho con gá́i ăn học.

Nghe anh kể̉, chúng tôi cất lời: “Đã có khi nà̀o anh nghĩ̃ rằ̀ng mì̀nh bỏ việc và̀ quay về không ?”. Anh bảo: “Nếu nghỉ̉ thì̀ đã nghỉ̉ lâu rồi, nếu nói khó thì̀ tất nhiên ở̉ đây điều kiện không bằ̀ng đượ̣c vớ́i cá́c tỉ̉nh miền Đông Nam bộ̣ nhưng ở̉ lâu dầ̀n quen. Vớ́i lạ̣i trên nà̀y dễ̃ chị̣u lắ́m, chúng tôi không muốn về, chỉ̉ khi nà̀o ở̉ nhà̀ có công việc gấp hoặc Tết mớ́i về”.

Tì̀m hiể̉u thì̀ biết rằ̀ng, không chỉ̉ có chị̣ Hương, anh Và̀ng, vợ̣ chồng anh Nhiều chị̣ Thanh mà̀ có nhiều trường hợ̣p khá́c nữa từ̀ cá́c tỉ̉nh thà̀nh về đây lập nghiệp và̀ gắ́n bó vớ́i mảnh đất nà̀y. Chúng tôi thiết nghĩ̃, đó là̀ cá́i duyên, mà̀ đã là̀ duyên thì̀ muốn dứ́t cũng khó.

HÀ KHUÊ