Đại hội Thi đua yêu nước

Xa nhưng luôn nồng ấm

CSVN – Chúng ta cùng tin tưởng và hẹn gặp lại trong một ngày không xa, khi hết dịch Covid – 19. Ngày 29/7, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V của VRG

VRG tôn vinh 91 tập thể, cá nhân xuất sắc

CSVNO – Sáng 29/7, tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (2020 – 2025) với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, hiệu quả và phát triển bền vững”, VRG đã biểu dương,

Xa nhưng luôn nồng ấm

CSVN – Chúng ta cùng tin tưởng và hẹn gặp lại trong một ngày không xa, khi hết dịch Covid – 19. Ngày 29/7, Đại

Xa nhưng luôn nồng ấm

CSVN – Chúng ta cùng tin tưởng và hẹn gặp lại trong một ngày không xa, khi hết dịch Covid