Khối Đông Nam bộ đi đầu trong các phong trào thi đua khen thưởng

CSVNO – Ngày 25/11, Khối thi đua miền Đông Nam bộ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023. Phong trào thi đua của các đơn vị trong Khối luôn được đổi mới về nội dung, hình thức và cách thức tổ chức, đã thu hút 100% lực lượng NLĐ ở tất cả các đơn vị tham gia hưởng ứng thực hiện.

Khối Đông Nam bộ quyết tâm hoàn thành chương trình hoạt động đề ra trong năm 2023
Những đơn vị nòng cốt, đóng góp rất lớn cho Tập đoàn và địa phương

Khối thi đua miền Đông Nam bộ có 12 đơn vị: Cao su Dầu Tiếng (Khối trưởng), Cao su Phú Riềng (Khối phó), Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Cao su Bình Long, Cao su Lộc Ninh, Cao su Đồng Phú, Cao su Phước Hòa, Cao su Tây Ninh, Cao su Tân Biên, Cao su Bà Rịa, Cao su Bình Thuận, Cao su Hòa Bình.

Khối Đông Nam bộ ký kết giao ước thi đua năm 2023

Với tổng diện tích cao su đang quản lý 148.511 ha, trong đó, diện tích cao su khai thác 96.555 ha, diện tích kiến thiết cơ bản 41.972 ha; tái canh trồng mới 3.500 ha, diện tích chuyển mục đích sử dụng 4.945 ha, nhượng quyền khai thác 1.536 ha và vườn nhân 1 ha. Tổng số lao động là 27.701người, trong đó, lao động nữ 12.293 người (chiếm 44,4%), lao động đồng bào dân tộc 2.812 người (chiếm 16%).

Khối trưởng và Khối phó năm 2023 nhận hoa chúc mừng tại hội nghị

Tính đến ngày 31/10, sản lượng khai thác toàn Khối đạt 123.354 tấn (đạt 82,2% KH); thu mua 45.708 tấn (đạt 76% KH); chế biến 180.414 tấn (đạt 82% KH); tiêu thụ 184.054 tấn (đạt 78,9% KH). Doanh thu 924.139 tỷ đồng (đạt 105,4% KH); lợi nhuận 211.349 tỷ đồng (đạt 105% KH); nộp ngân sách 148.943 tỷ đồng (đạt 95% KH). Thu nhập bình quân trên 9 triệu đồng/người/tháng (đạt 106% KH). Toàn Khối đã thực hiện 310 sáng kiến, trong đó có 25 sáng kiến được công nhận cấp Tập đoàn.

Chủ trì hội nghị

  Phát huy kết quả đạt được trong 10 tháng năm 2022, Khối quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ SXKD, chăm lo đời sống xã hội, các chỉ tiêu kế hoạch đã đăng ký thi đua đầu năm. Tập trung chỉ đạo điều hành công tác SXKD trong 2 tháng cuối năm, hoàn thành kế hoạch Tập đoàn giao, cụ thể: sản lượng khai thác 163.582 tấn; tổng doanh thu 12.052 tỷ đồng; tổng lợi nhuận 9.446 tỷ đồng; nộp ngân sách và các nghĩa vụ khác đầy đủ.

Ông Nguyễn Văn Minh – Phó TGĐ Cao su Dầu Tiếng, Khối trưởng Khối Đông Nam bộ phát biểu tại hội nghị
Nhiều chương trình hành động, phong trào thi đua thiết thực

Trong năm 2022, các đơn vị Khối đã triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật nhà nước, nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tổ chức tốt các phong trào thi đua thường xuyên và chuyên đề gắn với việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các hoạt động phong trào tại đơn vị đạt kết quả tốt.

Ông Phùng Quang Phú – Phó TGĐ Cao su Phú Riềng, Khối phó Khối Đông Nam bộ trao đổi tại hội nghị

Phong trào thi đua đã được các đơn vị trong Khối phát động và cụ thể hóa bằng nhiều chương trình hành động, phong trào thi đua thiết thực… Có những phong trào thi đua trở thành phong trào thường xuyên, với mục tiêu và nội dung cụ thể sát với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Khối.

Ông Nguyễn Minh Đoan – Chủ tịch HĐQT Cao su Bà Rịa trao đổi tại hội nghị

Bên cạnh đó, công tác hoạt động xã hội từ thiện luôn được Khối hưởng ứng tham gia tích cực, như: tặng quà cho các em học sinh nghèo trên địa bàn; thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; tặng quà cho các trung tâm bảo trợ xã hội, nuôi dạy trẻ mồ côi, người tàn tật trên địa bàn; ủng hộ quỹ vì người nghèo, xây tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết, nhà Mái ấm Công đoàn… Khối đã xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết cho 3 công nhân trong Khối có hoàn cảnh khó khăn trị giá 240 triệu đồng.

Ông Phạm Ánh – Phó TGĐ Cao su Bình Long trao đổi tại hội nghị

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2023, Khối thi đua Miền Đông Nam bộ quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi để NLĐ phát triển kinh tế gia đình, tạo thêm việc làm, khuyến khích NLĐ làm giàu chính đáng.

Ông Trương Văn Minh – Phó TGĐ Cao su Tây Ninh trao đổi tại hội nghị

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ – thể dục thể thao tạo động lực tinh thần cho NLĐ. Tuyên truyền thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những quy định của Tập đoàn và chính quyền địa phương.

Toàn cảnh hội nghị

Xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và xây dựng chính quyền, đoàn thể quần chúng tiêu biểu, xuất sắc. Tiếp tục thực hiện đổi mới và hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng…

Ông Nguyễn Quốc Cường – Phó TGĐ Tổng Công ty Cao su Đồng Nai trao đổi tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG biểu dương kết quả nổi bật của Khối. Các công ty trong Khối miền Đông Nam bộ là những đơn vị nòng cốt, đóng góp rất lớn cho Tập đoàn và địa phương. Trong năm 2022, mặc dù có những khó khăn nhất định nhưng các đơn vị thành viên trong Khối luôn phát huy được những mặt thuận lợi, khai thác hiệu quả nguồn lực của đơn vị, ổn định và phát triển SXKD.

Ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG phát biểu tại hội nghị

Tất cả các chỉ tiêu về sản lượng, năng suất vườn cây, doanh thu, lợi nhuận, đóng góp ngân sách Nhà nước, thu nhập NLĐ… của Khối đều vượt kế hoạch. Bên cạnh đó, công tác từ thiện xã hội được quan tâm thực hiện thường xuyên, thể hiện được trách nhiệm và tình cảm của đơn vị đối với cộng đồng xã hội.

Ông Nguyễn Văn Minh – Phó TGĐ Cao su Dầu Tiếng, Khối trưởng Khối Đông Nam bộ nhận hoa chúc mừng tại hội nghị

Trong năm 2023, Khối tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, đồng thời xây dựng những chương trình hành động, những giải pháp phù hợp, linh hoạt nhằm khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách để duy trì SXKD đảm bảo việc làm và thu nhập cho NLĐ, giúp NLĐ yên tâm công tác và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Uyên – Phó Ban Tuyên giáo Thi đua VRG phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoàng Uyên – Phó Ban Tuyên giáo Thi đua VRG biểu dương Khối Đông Nam bộ đã thực hiện rất tốt các phong trào thi đua khen thưởng. Nổi bật nhất là Cao su Dầu Tiếng, rất bài bản và chuyên nghiệp. Khối tổ chức tốt các hoạt động phong trào chung và của từng đơn vị, tham gia tích cực các phong trào do Tập đoàn tổ chức. Nhìn chung đây là Khối đi đầu trong công tác thi đua khen thưởng của VRG trong năm qua.

Bà Nguyễn Phi Nga – Phó TGĐ Cao su Phước Hòa trao đổi tại hội nghị

Hội nghị đã thông qua kết quả chấm điểm và thống nhất đề nghị danh hiệu khen thưởng cho các đơn vị. Cao su Tân Biên và Bình Long được đề xuất tặng Cờ thi đua Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp vì có những thành tích vượt trội trong SXKD và phong trào thi đua; Cao su Tây Ninh, Lộc Ninh và Đồng Phú nhận Cờ thi đua VRG; Cao su Phú Riềng, Đồng Nai, Bình Thuận nhận bằng khen của VRG.

Ông Phạm Văn Toàn – Phó TGĐ Cao su Tân Biên trao đổi tại hội nghị

Tại hội nghị, các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua và đề ra chương trình hoạt động của khối năm 2023. Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng làm khối trưởng và Tổng Công ty Cao su Đồng Nai làm khối phó.

Ông Vũ Quang Khải – Phó TGĐ Cao su Hòa Bình trao đổi tại hội nghị
Ông Phạm Nguyên Khang – Phó TGĐ Cao su Bình Thuận trao đổi tại hội nghị
TRẦN HUỲNH