Cao su Ea Hleo về trước kế hoạch 35 ngày

CSVNO – Năm 2019, VRG giao Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’Leo khai thác 5.400 tấn mủ. Tính đến ngày 26/11, Công ty đã thu hoạch được 5.411,435 tấn mủ, đạt hơn 100% chỉ tiêu được giao, về đích trước kế hoạch 35 ngày.
Hồ Đình Hùng, một công nhân tiêu biểu của công ty.
Hồ Đình Hùng, một công nhân tiêu biểu của công ty.

Dự kiến từ này đến cuối năm 2019, toàn công ty khai thác được thêm khoảng 740 tấn mủ, nâng tổng số mủ khai thác trong năm 2019 lên 6.150 tấn. Trong đó, Nông trường cao su Ea Ral khai thác được hơn 947 tấn, về đích trước 48 ngày; Nông trường cao su Ea Sol khai thác được 1.255 tấn, về đích trước 41 ngày; Nông trường cao su Ea Tir về đích trước 37 ngày; các nông trường, đội sản xuất khác trong toàn công ty dự kiến về đích trước từ 21 ngày đến 34 ngày.

Doanh thu của công ty trong năm 2019, ước thực hiện được 233 tỷ 558 triệu đồng, bằng 122% so với kế hoạch đề ra; lợi nhuận sau thuế 8,8 tỷ đồng, vượt 6% so với kế hoạch; nộp ngân sách  14, 589 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch.

Để đạt được kết quả này, Ban lãnh đạo công ty thường xuyên chỉ đạo các bộ phận chuyên môn làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn công nhân và người lao động thực hiện đúng quy trình, kỹ thuật chăm sóc vườn cây, khai thác mủ; tận thu mủ; không bỏ cạo.

Công ty luôn thực hiện tốt việc chi trả tiền lương, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động; tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, cấp bồi dưỡng chế độ độc hại, hỗ trợ tiền ăn giữa ca; giải quyết chế độ nghỉ hưu, thôi việc, thai sản, ốm đau cho người lao động đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ; trồng cây xanh tạo cảnh quan thoáng mát khuôn viên đơn vị và nơi sản xuất. Làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn đứng chân, bảo vệ tốt vườn cây, vật tư, sản phẩm của đơn vị.

TỐNG TRƯỜNG NGỮ