Cao su Điện Biên chi trả hơn 10 tỷ đồng tiền phân chia sản phẩm mủ cao su cho người dân góp đất

CSVN – Từ ngày 12/7 – 14/7, Công ty CPCS Điện Biên tổ chức chi trả số tiền còn lại sản phẩm mủ cao su khai thác năm 2021 và tiền sản phẩm mủ cao su khai thác năm 2022 cho 1.585 hộ gia đình, cá nhân góp đất trồng cây cao su tại các xã: Mường Pồn, Thanh An, Thanh Nưa, Thanh Xương, Hua Thanh (huyện Điện Biên).

Cán bộ Công ty CPCS Điện Biên chi trả tiền góp đất trồng cao su cho người dân xã Mường Pồn (huyện Điện Biên).

Việc chi trả thực hiện Biên bản thỏa thuận về phương án “Chia sản phẩm giữa hộ gia đình, cá nhân góp quyền sử dụng đất để hợp tác kinh doanh trồng cây cao su với Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên” đã ký kết giữa VRG và UBND tỉnh Điện Biên; hợp đồng góp quyền sử dụng đất để hợp tác trồng cây cao su của các hộ gia đình, cá nhân đã ký kết với Công ty CPCS Điện Biên

Được biết, diện tích đất góp, đủ điều kiện khai thác và chia sản phẩm khai thác mủ là 4.681ha thuộc địa bàn các huyện: Điện Biên, Mường Chà, Mường Ảng, Tuần Giáo và Thành phố Điện Biên Phủ. Từ ngày 20/6 đến nay, Công ty đã hoàn thành chi trả tiền cho các hộ dân góp đất trên địa bàn các huyện: Mường Ảng, Mường Chà và Tuần Giáo. Hiện nay, Công ty tiếp tục chi trả cho các hộ dân thuộc địa bàn huyện Điện Biên và Thành phố Điện Biên Phủ. Dự kiến sẽ hoàn thành việc chi trả trước ngày 20/7/2023 với tổng số tiền chi trả hơn 10 tỷ đồng.

Để công tác chi trả tiền đến người dân có đất góp trồng cao su được nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, Công ty CPCS Điện Biên đã xây dựng lịch chi trả cụ thể, gửi thông báo về UBND các huyện, các xã vùng dự án; đề nghị chính quyền địa phương thông tin về thời gian, địa điểm và các giấy tờ phải đem theo khi tới nhận tiền chi trả để người dân biết và thực hiện; đồng thời, đề nghị các xã cử cán bộ giám sát, phối hợp thực hiện trong quá trình chi trả.

MINH THÙY