Khai mạc lớp tập huấn Xây dựng ranh giới hiện trạng sử dụng đất

CSVNO – Ngày 19/8, VRG đã tổ chức Khai mạc lớp tập huấn “Xây dựng ranh giới hiện trạng sử dụng đất” khu vực Đông Nam Bộ. Tham dự gồm có 30 học viên đến từ các công ty khu vực Đông Nam bộ và Công ty Cao su Bình Thuận, Viện Nghiên cứu CSVN, Trường CĐ CNCS.
Cây cao su đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và môi trường. Ảnh: Ng.Cường
Ảnh: NC

Theo đó, mục đích của lớp tập huấn nhằm hỗ trợ, rà soát toàn bộ các đơn vị có vườn cây cao su trong toàn tập đoàn, thống nhất xây dựng hệ thống bản đồ để cung cấp cho tổ chức FSC trước ngày 15/9. Kết quả phải có là ranh giới sử dụng đất, mốc giới của từng dự án cao su; Thống kê hiện trạng sử dụng đất tích hợp vào bản đồ theo yêu cầu của FSC.

“Bản đồ ranh giới hiện trạng sử dụng đất” là một loại bản đồ chuyên đề trong đó đối tượng được xác định là ranh giới, mốc giới và một số các thông tin về hiện trạng sử dụng đất của một công ty cụ thể.

“Bản đồ ranh giới hiện trạng sử dụng đất” phản ánh đường ranh giới sử dụng đất được xác định bằng mốc giới cụ thể do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận khi giao đất, cho thuê đất, đối với đất liên kết là hợp đồng liên kết… và mục đích sử dụng đất tại thời điểm thành lập bản đồ.

Việc thành lập bản đồ số ranh giới hiện trạng sử dụng đất nhằm xác định được phạm vi sử dụng đất được giao quản lý, được cho thuê, liên kết và loại hiện trạng sử dụng đất đang được sử dụng của từng công ty. Thể hiện được ranh giới, mốc giới (nếu có) sử dụng đất theo thực tế đất nông nghiệp đang quản lý sử dụng ở dạng đường (polyline), vùng (polygon) dưới định dạng bản đồ số là Mapinfo…

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 19/8 đến ngày 21/8. Mỗi đơn vị  cử từ 1 – 2 học viên đăng ký tham gia lớp tập huấn. Học viên tham gia Tập huấn tự thực hiện xây dựng “Bản đồ ranh giới hiện trạng sử dụng đất” của công ty mình, kết thúc đợt Tập huấn người tham gia có trách nhiệm bàn giao lại kết quả cho Tập đoàn sau khi được Ban QLKT, XDCB xác định là đảm bảo yêu cầu.

Dự kiến thời gian tập huấn sẽ diễn ra từng khu vực, cụ thể: Khu vực miền Đông Nam Bộ, từ 19 – 21/8, tại VP VRG; Khu vực miền núi phía Bắc từ 23 – 25/8, tại Sơn La; Khu vực Duyên hải miền Trung sẽ diễn ra từ ngày 26-28/8, tại Nghệ An và từ ngày 29-30/8 tại Quảng Nam; Khu vực Tây Nguyên từ 3-5/9 tại Chư Păh.

MINH TÂM