Phát huy truyền thống, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ

CSVN – Ngày 4/3, VRG và CĐ CSVN ban hành kế hoạch liên tịch số 175/KHLT/CSVN-CĐCS phát động phong trào thi đua chào mừng 90 năm ngày truyền thống ngành cao su VN và các ngày lễ lớn của đất nước năm 2019.
Chú trọng thi đua lao động sáng tạo trong các phong trào thi đua. Ảnh: Tùng Châu.
Chú trọng thi đua lao động sáng tạo trong các phong trào thi đua. Ảnh: Tùng Châu.
Ra sức lao động sản xuất từ ngày đầu, tháng đầu

Năm 2019 tiếp tục là một năm khó khăn, tuy nhiên là năm có yếu tố quyết định trong việc hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch 2016 -2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cần tập trung hoàn thành mức cao nhất kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2019, đặc biệt là công tác quản lý giá thành đối với sản phẩm cao su và phát huy tối đa hiệu quả ngành nghề, sản phẩm mà Tập đoàn có lợi thế. Tiếp tục thực hiện hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu Tập đoàn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Là năm bứt phá để hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời cũng là năm chuẩn bị các công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Phong trào thi đua với mục tiêu động viên cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ và đoàn viên CĐ phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức phấn đấu thi đua LĐSX, công tác, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, KTXH của công ty, đơn vị ngay từ ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm 2019, thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2019) và các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua trong CB.CNVC – LĐ và hoạt động CĐ, chú trọng phong trào thi đua lao động sáng tạo; gắn phong trào thi đua với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Tập trung thực hiện có hiệu quả chức năng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và NLĐ, thực hiện đầy đủ chính sách cho NLĐ theo quy định của pháp luật; tham gia quản lý có hiệu quả trên tinh thần cộng đồng trách nhiệm giữa tổ chức CĐ với chuyên môn quản lý.

7 nội dung thi đua

Thứ nhất, các đơn vị thành viên căn cứ vào tình hình thời tiết và thực tế vườn cây kinh doanh để có kế hoạch khai thác. Xây dựng kế hoạch tái canh trồng mới và tuân thủ thực hiện đúng thời vụ. Thực hiện tiết giảm chi phí, hạ giá thành; rà soát phương án quản lý chặt chẽ suất đầu tư các dự án trồng cao su và dự án cây trồng khác.

Tiếp tục nghiên cứu mở rộng liên doanh, liên kết đầu tư phát triển công nghệ cao; phát triển khu công nghiệp; tiếp tục xây dựng và phát triển sản phẩm công nghiệp, sản phẩm gỗ thương hiệu VRG, tiếp tục triển khai trồng xen canh, luân canh trên diện tích trồng cao su để nâng các hiệu quả sử dụng đất.

Đổi mới nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tăng cường xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, công tác kinh doanh, tiêu thụ đạt hiệu quả cao và có giải pháp nâng cao chất lượng, chủng loại sản phẩm cao su.

Tăng cường công tác giám sát, quản lý vốn đầu tư, quản lý tài chính để đảm bảo việc sử dụng vốn đúng quy định tại các đơn vị; tiếp tục làm việc với các đơn vị tín dụng, ngân hàng để giải quyết khó khăn về vốn tín dụng trong đơn vị. Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nuớc trong CB.CNVC – LĐ, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; “Toàn ngành chung sức tái cơ cấu ngành, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh-Sạch-Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động ” ,“Xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; “Phát triển kinh tế gia đình”; “Xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở” chú trọng đợt thi đua cao điểm về trước kế hoạch năm 2019.

Thứ ba, Ban TGĐ, Ban Chấp hành CĐ của các đơn vị tập trung lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị thành viên, tổ chức phát động phong trào thi đua bằng các hình thức thiết thực, phù hợp tại đơn vị mình, nhằm lôi cuốn sự hưởng ứng tích cực của toàn thể CBCNVC và NLĐ tham gia bằng những sáng kiến, việc làm hiệu quả cao; chung tay đồng hành cùng doanh nghiệp tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy SXKD phát triển, đảm bảo việc làm, thu nhập cho NLĐ, đảm bảo thực hiện đầy đủ chính sách theo quy định.

Thứ tư, chú trọng vận động CBCNVC và NLĐ tích cực, năng động, sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, để tài nghiên cứu khoa học và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào SXKD, công tác; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính.

Thứ năm, phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện cuộc vận động trong thời gian qua, tiếp tục nâng cao nhận thức CB.CNVC – LĐ về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu trong phong trào “người tốt, việc tốt”.

Thứ sáu, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện tốt các Bộ Luật mà Quốc hội vừa thông qua, chú trọng tuyên truyền sâu rộng về các chế độ chính sách của nhà nước: BHXH; BHYT; tiền lương tối thiểu vùng; bảo hiểm thất nghiệp;  tai  nạn  lao động. Tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CB.CNVC – LĐ, vận động NLĐ tích cực hưởng ứng tham gia phong trào VHVN – TDTT; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CB.CNVC – LĐ; tổ chức tốt “Tháng Công nhân”; “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” 2019 với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo CNVC – LĐ tham gia. Thứ bảy, CĐ các đơn vị chủ động phối kết hợp với chuyên môn tổ chức bình xét danh hiệu “Công nhân Cao su ưu tú”; giải thưởng “Cao su Việt Nam” nhằm tuyên dương nhân kỷ niệm 133 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886

– 1/5/2019) và có các hình thức biểu dương nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành cao su VN (28/10/1929- 28/10/2019). Chăm lo đời sống vật chất tinh thần NLĐ một các thiết thực, hiệu quả. Quan tâm đến NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, NLĐ công tác ở vùng sâu vùng xa và ở Lào, Campuchia, đảm bảo CĐ giữ vững vị trí, vai trò trong điều kiện nước ta chính thức thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) từ ngày 14/1/2019.

CSVN