Hỗ trợ 220 triệu đồng cho các đơn vị tại Lào, Campuchia chống dịch Covid -19

CSVNO – Trong cuộc họp lãnh đạo VRG vào sáng ngày 30/3, ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN đã trao 220 triệu đồng ủng hộ cho các đơn vị trực thuộc VRG tại Lào và Campuchia mua trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid 19.
Ông Phan Mạnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn CSVN trao biểu trưng ủng hộ 220 triệu đồng cho ông Trương Minh Trung - Phó TGĐ, thường trực BCĐ phát triển cao su VRG tại Campuchia (Số tiền ủng hộ này sẽ được các đơn vị mua thiết bị y tế phòng chống dịch Covid 19)
Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN trao biểu trưng ủng hộ 220 triệu đồng cho ông Trương Minh Trung – Phó TGĐ, thường trực BCĐ phát triển cao su VRG tại Campuchia 

Theo đó, Công đoàn CSVN ủng hộ 10 triệu đồng/đơn vị trực thuộc VRG tại Lào và Campuchia. Trước đó, Công đoàn CSVN đã có văn bản hướng dẫn công đoàn các cấp nghiêm túc phòng chống dịch Covid 19 và tăng cường công tác tuyên truyền để NLĐ và gia thuộc nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh.

Việc Công đoàn CSVN ủng hộ 220 triệu đồng cho các đơn vị tại Lào và Campuchia phòng chống dịch bệnh thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Công đoàn với Tập đoàn trong việc chung tay hỗ trợ các đơn vị vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất.  Số tiền ủng hộ này sẽ được các đơn vị mua thiết bị y tế phòng chống dịch Covid 19

MINH NHIÊN. Ảnh: CTV