Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn giỏi và tâm huyết

CSVN – Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo và theo dõi hoạt động của tổ chức Công đoàn (CĐ) Cao su Dầu Tiếng, bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy công ty đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ (NK) 2012-2017. PV Tạp chí CSVN có cuộc trao đổi với bà về những thành quả và nhiệm vụ trọng tâm trong NK tới.
Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng
Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng

Thưa bà, với tư cách là phó bí thư thường trực Đảng ủy công ty, xin bà cho biết một vài nhận xét, đánh giá về phong trào CNVC-LĐ và hoạt động CĐ công ty trong NK 2012 – 2017?

Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng: Trước hết, Đảng ủy công ty đánh giá cao vai trò của tổ chức CĐ trong việc phối hợp cùng chuyên môn, quan tâm, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần NLĐ trong toàn công ty.

Thể hiện rõ nét qua việc CĐ đã cùng chuyên môn hỗ trợ vốn trả góp cho 609 hộ CN với số tiền 16 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa nhà ở; trao tặng 43 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho các hộ CN có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 1,32 tỷ đồng; tổ chức thăm hỏi 44.725 lượt ĐVCĐ với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng…

Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động VHVN -TDTT nâng cao đời sống tinh thần cho CNLĐ. Đặc biệt, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 6a của CĐ Cao su VN về việc “Đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình trong CNVCLĐ” với hơn 40% hộ CN tham gia làm kinh tế gia đình, nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao.

Đảng ủy công ty cũng đánh giá cao vai  trò của CĐ trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho CB.CNVC-LĐ. Trong 5 năm qua, CĐ đã tổ chức tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chủ trương, chế độ, chính sách của nhà nước; Nghị quyết CĐ các cấp và tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị trong từng thời điểm với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực và hiệu quả.

CĐ đã phối hợp cùng chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định 60 của Chính phủ. Thực hiện tốt chức năng giám sát, giải quyết các chế độ chính sách, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của NLĐ. Thực hiện tốt phong trào thi đua lao động sản xuất trong CNLĐ và công tác tham gia xây dựng Đảng. Đồng thời, Đảng ủy cũng đánh giá cao công tác kiện toàn, xây dựng tổ chức của các cấp CĐ trong toàn công ty.

Nhằm kế thừa và phát huy những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, hoạt động CĐ công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 cần chú trọng những vấn đề nào, thưa bà?

Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng: NK 2017 – 2022 cùng với việc thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án trong chiến lược phát triển của công ty đã đặt ra nhiều cơ hội và thách thức đối với tổ chức CĐ. Do vậy, trong nhiệm kỳ tới, CĐ công ty cần chú trọng 4 vấn đề trọng tâm sau: Một là, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 20/NQ-TW Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng Khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; triển khai thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Hai là, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức CĐ theo hướng linh hoạt, chủ động, sáng tạo và hiệu quả. Đồng thời, cần xây dựng một đội ngũ cán bộ CĐ thực sự vững mạnh, có trình độ chuyên môn giỏi, bản lĩnh chính trị vững vàng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh và tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua trong lao động sản xuất; tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định 60 của Chính phủ; quan tâm, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên và CNLĐ.

Bốn là, chú trọng công tác kiện toàn, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh và thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng Đảng.

Xin cảm ơn bà!

Nguyễn Hải (thực hiện)