Khối thi đua Công đoàn 9 Tập đoàn, Tổng công ty: Tạo được niềm tin từ người lao động và doanh nghiệp

CSVN – Tại Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của 9 CĐ Tập đoàn, Tổng công ty (TCT) trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động VN được tổ chức vào ngày 24/2, CĐ Than – Khoáng sản VN được bầu chọn làm Khối trưởng, CĐ Cao su VN làm Khối phó Khối thi đua năm 2022.

Công đoàn 9 Tập đoàn, TCT ký kết giao ước thi đua năm 2022. Ảnh: KIM YẾN

Trên cơ sở tình hình thực tiễn của các đơn vị, ngay từ đầu năm, Khối đã thống nhất thông qua 6 nội dung giao ước thi đua và 4 chương trình hoạt động năm 2021. Tuy nhiên trước tình hình dịch Covid – 19 diễn biến ngày càng phức tạp, Khối đã linh hoạt điều chỉnh các nội dung và chương trình hoạt động phù hợp với thực tiễn từng thời kỳ, trọng tâm là hoạt động tham gia phòng chống dịch, đảm bảo an toàn, sức khỏe và hỗ trợ kịp thời cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã biểu dương những kết quả các CĐ trong Khối thi đua thực hiện được. Đồng thời ghi nhận sự nỗ lực của CĐ các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện các yêu cầu, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, tạo được niềm tin từ NLĐ và doanh nghiệp, nhất là các hoạt động hỗ trợ trong giai đoạn dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp. Ông nhấn mạnh: “Trong thời điểm tất cả đều bị ảnh hưởng do dịch bệnh, hoạt động của tổ chức CĐ các cấp đối với NLĐ và doanh nghiệp được lan tỏa, niềm tin của đoàn viên, NLĐ và doanh nghiệp đối với tổ chức CĐ ngày càng cao hơn trong giai đoạn khó khăn này”.

Năm 2022 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐ các cấp, tiến tới Đại hội CĐ các cấp vào năm 2023. Từ những kết quả đã đạt được năm 2021, trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid – 19, bên cạnh những hoạt động mang tính đặc thù của từng đơn vị, Khối thi đua tập trung vào những nội dung trọng tâm sau: Đại diện bảo vệ quyền lợi, chăm lo việc làm, tiền lương, đời sống của NLĐ trong bối cảnh dịch Covid – 19 còn tiếp tục ảnh hưởng đến doanh nghiệp, NLĐ và hoạt động CĐ; quan tâm hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên và NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19; đẩy mạnh các phong trào thi đua theo đặc thù của từng ngành và từng đơn vị, các phong trào thi đua theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn; chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid -19”.

Triển khai Tháng Công nhân, Tháng ATVSLĐ, Tháng hành động vì trẻ em phù hợp tình hình thực tiễn. Bên cạnh đó, CĐ các đơn vị sẽ xây dựng nguồn quy hoạch cán bộ chủ chốt CĐ các cấp, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn, chuẩn bị cho Đại hội CĐ các cấp diễn ra vào năm 2023; Hướng dẫn Đại hội CĐ các cấp.

Triển khai nhiệm vụ năm 2022, ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị: “CĐ các đơn vị trong Khối phải đổi mới hoạt động CĐ theo tình hình mới, đặc biệt các nội dung Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Chuẩn bị tốt công tác Đại hội CĐ các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028. Khối thi đua tập trung là các đơn vị chủ lực, có đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của quốc gia, vì vậy các hoạt động CĐ trong Khối phải là những “Quả đấm thép” trong các hoạt động của Tổng LĐLĐ Việt Nam”.

MINH NHIÊN