Công đoàn góp sức cổ phần hóa Công ty mẹ VRG

CSVN – Trong thực hiện lộ trình CPH Công ty mẹ – Tập đoàn, CĐ Cao su VN đã có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách đến với NLĐ, đồng thời phối hợp thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp, đảm bảo tiến độ đề ra.
Trong lộ trình CPH Công ty mẹ VRG, CĐ các đơn vị đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền chính sách CPH cho NLĐ. Trong ảnh: Hội nghị phổ biến chính sách CPH doanh nghiệp tại Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa.
Trong lộ trình CPH Công ty mẹ VRG, CĐ các đơn vị đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền chính sách CPH cho NLĐ. Trong ảnh: Hội nghị phổ biến chính sách CPH doanh nghiệp tại Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa.
Nâng cao vai trò của tổ chức CĐ trong doanh nghiệp

Cụ thể, CĐ Cao su VN đã chỉ đạo CĐ các đơn vị trực thuộc phối hợp với chuyên môn xây dựng phương án sắp xếp lao động, giải quyết các chế độ chính sách liên quan đến NLĐ, tuyên truyền phổ biến để NLĐ hiểu rõ về chủ trương chuyển đổi mô hình từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần.

Ngoài ra, phối hợp mở lớp tập huấn về công tác CPH tại một số đơn vị, nhằm ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong CNVC-LĐ; hướng dẫn CĐ cơ sở mua cổ phần ưu đãi, nhằm nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức CĐ trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp sau CPH.

Với trách nhiệm của mình, CĐ các cấp cũng đã tích cực tham gia góp ý xây dựng điều lệ, quy chế, quy định của công ty, vận động đoàn viên, NLĐ mua cổ phần ưu đãi, động viên NLĐ tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp; giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho NLĐ trước, trong và sau khi CPH; tham gia cùng chuyên môn xác định các quỹ còn lại của doanh nghiệp để đề xuất phương án phân chia cho NLĐ theo qui định pháp luật.

 Chú trọng tuyên truyền đến CN đồng bào dân tộc

Đặc biệt, tại các đơn vị trên địa bàn Tây Nguyên, tổ chức CĐ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến với NLĐ, nhất là CN đồng bào dân tộc.

Ông Lâm Xuân Lịch – Chủ tịch CĐ Cao su Kon Tum, cho hay: “Đối với CĐ công ty, việc ổn định tư tưởng để NLĐ yên tâm công tác trước, trong và sau khi CPH là nhiệm vụ hàng đầu. CĐ công ty đã tích cực tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến về chính sách và chế độ sau khi CPH đến với từng CN, nhất là làm sao cho NLĐ hiểu đặc điểm của đợt CPH Công ty mẹ Tập đoàn, trong đó có Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum.

Còn Chủ tịch CĐ Cao su Mang Yang, ông Lê Huy Phu cho biết: “CĐ công ty cũng đã nhiều lần phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong công ty, trung tâm xúc tiến việc làm (Sở LĐ TB&XH tỉnh Gia Lai), Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức nhiều buổi tập huấn chuyên đề cho cán bộ chủ chốt, tổ trưởng CĐ, từ đó về cơ sở triển khai đến từng CN để họ hiểu đúng, đủ chủ trương CPH Công ty mẹ Tập đoàn, nhất là chú trọng tuyên truyền, giải thích những quyền lợi, chế độ mà CN được hưởng khi tiến hành CPH”.

Trong quá trình CPH doanh nghiệp nhà nước, nhiều chính sách có liên quan liên tục được đổi mới và hoàn thiện, nên CĐ các đơn vị Tây Nguyên đã coi trọng công tác tuyên truyền, nhất là việc phổ biến cho NLĐ hiểu rõ mục đích, yêu cầu của việc CPH, các quyền, lợi ích cũng như trách nhiệm của NLĐ để họ tự giác tham gia.

Ngoài ra các cơ quan chức năng của địa phương như Liên đoàn Lao động, Trung tâm Xúc tiến việc làm cũng chủ động làm việc với công ty, CĐ các công ty để tổ chức các buổi tập huấn chuyên đề cho NLĐ hiểu về những chính sách, chế độ liên quan đến bản thân khi doanh nghiệp tiến hành CPH. Nhờ đó, NLĐ của các đơn vị Tây Nguyên yên tâm công tác.

P.V – VĂN VĨNH