Tập trung vào giải pháp cho năm 2019

CSVN – Dự Hội nghị NLĐ năm 2019 của các công ty cao su trực thuộc VRG miền Đông Nam bộ, lãnh đạo VRG đã có những chỉ đạo sâu sát trong hoạt động SXKD, đề nghị đơn vị tập trung thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch (KH) năm 2019.
Ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG trao cờ thi đua xuất sắc của VRG cho các đơn vị thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long. Ảnh: Lâm Khanh.
Ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG trao cờ thi đua xuất sắc của VRG cho các đơn vị thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long. Ảnh: Lâm Khanh.

Là đơn vị có kết quả sản xuất nổi bật trong năm 2018, song xác định ngành cao su vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức khi bước vào năm 2019, Công ty CPCS Phước Hòa đã đề ra nhiều giải pháp, tính toán chi phí để đạt được lợi nhuận trên 3 triệu đồng/tấn và chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho hơn 3.200 CBCNV. Trong năm nay, công ty đặt ra chỉ tiêu khai thác 11.700 tấn, thu mua 12.500 tấn, tiêu thụ 27.268 tấn, tổng doanh thu 1.642 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 696 tỷ đồng. Với KH trên, ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG chỉ đạo: “Năm 2019, dự báo sản lượng cao su cung vượt cầu, vì thế công ty ngay từ đầu năm phải đề ra các giải pháp để tiếp tục phát triển, tăng diện tích tái canh. Đặc biệt quan tâm chăm lo cho NLĐ”.

Tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận, ông Lê Thanh Tú – Phó TGĐ VRG nhấn mạnh: “Với những nền tảng trong năm 2018, đề nghị công ty tiếp tục phát huy trong điều hành SXKD, tinh gọn bộ máy, hoạt động có hiệu quả, tập trung chăm lo cho NLĐ, đóng góp tích cực và kết hợp cùng với địa phương đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn”. Mục tiêu trong năm 2019 cụ thể của công ty như sau: Sản lượng khai thác 6.250 tấn, thu mua và gia công 6.000 tấn, chế biến 12.250 tấn, phấn đấu thực hiện giá thành bình quân 30,5 triệu đồng/tấn. Củng cố, nâng cao chất lượng vườn cây, phát triển ổn định và bền vững. Tiếp tục ổn định việc làm, đảm bảo đời sống, giải quyết tốt các chế độ, chính sách cho NLĐ. Phấn đấu thu nhập bình quân đạt 6,8 triệu đồng/người/tháng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết SXKD năm 2018 và Hội nghị NLĐ năm 2019 của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG nhấn mạnh: “Đề nghị tập thể CB.CNVC – LĐ phải quyết tâm thi đua từ ngày đầu, tháng đầu. Cần quan tâm kiện toàn quản lý chất lượng nguyên liệu và chế biến. Tăng cường quản trị công ty, thoái vốn các danh mục theo đề án đã được phê duyệt, tăng cường quản lý vốn đầu tư tại các doanh nghiệp khác. Đồng thời, quản lý sử dụng đất đai đạt hiệu quả tốt nhất thông qua trồng xen, phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Chăm lo tốt đời sống cho NLĐ”.

Năm 2019, công ty đề ra các chỉ tiêu chính như khai thác trên 16.000 tấn, phấn đấu vượt 500 tấn. Tái canh 567 ha, tỷ lệ cây sống đạt 100% diện tích, tỷ lệ cây 4 tầng lá trở lên đạt trên 80%. Chế biến 20.600 tấn. Giữ vững khách hàng truyền thống, mở rộng thêm các thị trường khác, tăng dần tỷ lệ hợp đồng dài hạn đối với khách hàng trong và ngoài nước. Công ty tiếp tục triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp theo lộ trình VRG phê duyệt. Triển khai chương trình phát triển bền vững và tư vấn cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC.

Tại Công ty CPCS Tây Ninh, TGĐ VRG Huỳnh Văn Bảo đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của công ty trong năm 2018. TGĐ cho rằng, những kết quả trong hoạt động SXKD của công ty tương đối toàn diện trên tất cả các mặt. Đặc biệt, công ty tiếp tục duy trì năng suất cao, bình quân đạt 2,129 tấn/ha, là đơn vị có 13 năm vững chân trong Câu lạc bộ 2 tấn/ha của VRG. “Công ty có năng suất cao và duy trì trong nhiều năm liên tục. Công tác tái canh trồng mới, chăm sóc vườn cây KTCB, công tác chế biến đều rất tốt. Cơ cấu sản phẩm của công ty đa dạng. Tiền lương và thu nhập bình quân của công ty cao, gần 9 triệu đồng/người/tháng, cao hơn mức bình quân chung của Tập đoàn gần 2 triệu đồng”, TGĐ Huỳnh Văn Bảo biểu dương.

Phát huy các kết quả đáng phấn khởi của năm 2018, Công ty CPCS Tân Biên cần tiếp tục bứt phá, đảm bảo tăng trưởng, nghiên cứu phát triển liên kết nông nghiệp công nghệ cao, phát triển bền vững gắn hiệu quả kinh tế với môi trường…là những chỉ đạo của ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG. Năm 2019, công ty tập trung mọi nỗ lực phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể: Về sản lượng 6.510 tấn, năng suất 1,83 tấn/ha, thu mua 1.500 tấn, tiêu thụ 10.800 tấn, tổng doanh thu đạt 507,12 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 170,22 tỷ đồng, chia cổ tức 8%/mệnh giá,.

Năm 2019, toàn thể TCT Cao su Đồng Nai quyết tâm nỗ lực hoàn thành các KH SXKD như sản lượng khai thác 26.400 tấn, thu mua 5.200 tấn, chế biến

33.000 tấn. Tổng doanh thu hơn 1.828,9 tỷ đồng, giá bán bình quân 33,01 triệu đồng/tấn. Lợi nhuận trước thuế 658,501 tỷ đồng; Tiền lương bình quân đạt 6,8 triệu đồng/người/tháng… Ông Nguyễn Quốc Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng TCT đã có sự đóng góp rất lớn cho sự phát triển của địa phương. TCT cần tiếp tục nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu SXKD đã đề ra, sắp xếp tổ chức, tái cơ cấu, phối hợp tốt với các sở ngành, địa phương, đặc biệt là chăm lo tốt hơn đời sống NLĐ. Tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng bộ vững mạnh, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

Thừa ủy quyền, ông Mai Hùng Dũng – Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Ảnh: Đào Phong.
Thừa ủy quyền, ông Mai Hùng Dũng – Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Ảnh: Đào Phong.

Đối với Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, ông Hà Văn Khương – Thành viên HĐQT VRG đã ghi nhận và đánh giá những những cố gắng rất lớn của tập thể CB.CNVC-LĐ Công ty trong năm 2018. Ông Khương cho rằng, năm qua công ty đã đạt và vượt KH sản lượng khai thác cao nhất từ trước đến nay. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng công ty đã không ngừng nỗ lực, nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển SXKD. Nhờ đó đã giúp công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Năm 2019, toàn thể Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng quyết tâm hoàn thành vượt mức KH VRG giao 22.800 tấn, phấn đấu đạt trên 23.300 tấn, duy trì năng suất vườn cây đạt trên 2 tấn/ha. Tổng sản lượng chế biến trên 33.300 tấn, tổng sản lượng tiêu thụ trên 32.000 tấn. Thu nhập bình quân trên 8 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu trên 1.274 tỷ đồng, lợi nhuận trên 257 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 88 tỷ đồng. “Đề nghị công ty phải tổ chức sản xuất, phấn đấu chủ động ngay từ những ngày đầu tháng đầu. Tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng đất, quản lý giá thành, quan tâm đến đời sống NLĐ… Tin tưởng công ty sẽ tiếp tục đạt những kết quả cao, xứng đáng là lá cờ đầu, là điểm sáng của ngành trong tất cả các lĩnh vực”, ông Trần Ngọc Thuận chỉ đạo.

Với Công ty CPCS Đồng Phú, Chủ tịch HĐQT VRG Trần Ngọc Thuận nhấn mạnh: “Công ty hội tụ đầy đủ tiềm năng, lực đẩy, kinh nghiệm… để có thể đạt kết quả tốt hơn nữa trong năm 2019. Tôi đề nghị, công ty tiếp tục đẩy mạnh SXKD theo hướng công nghiệp – dịch vụ – nông nghiệp. Tích cực mở rộng diện tích khu công nghiệp Bắc Đồng Phú và mở rộng thêm khu công nghiệp theo đề án của tỉnh Bình Phước… Đặc biệt, Đồng Phú là đơn vị mang tính ý nghĩa về nhiều mặt của VRG. Trong đó có tượng đài Phú Riềng Đỏ lịch sử. Chính vì vậy, ngay từ những ngày đầu tháng đầu, toàn thể CB.CNVC LĐ công ty phải nỗ lực cố gắng đạt nhiều kết quả nổi bật để chào mừng kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành cao su VN”.

Năm 2019, toàn thể Công ty CPCS Bà Rịa phấn đấu sản lượng khai thác 10.000 tấn, chế biến 15.000 tấn; tổng doanh thu đạt 418,2 tỷ đồng, giá bán bình quân 33 triệu đồng/tấn; lợi nhuận trước thuế 53,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 47,2 tỷ đồng…

Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh luôn đi đầu trong công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật ứng dụng vào thâm canh vườn cây để đảm bảo hoạt động SXKD trong điều kiện Tập đoàn luôn cắt giảm suất đầu tư trong những năm qua. Bên cạnh đó, công ty cũng tích cực đẩy mạnh, phát huy những sáng kiến, cải tiến nhằm mang lại hiệu quả, tiết giảm chi phí, nhân công trong sản xuất. Về vấn đề này, ông Lê Thanh Tú – Phó TGĐ VRG đề nghị thời gian tới công ty tiếp tục đẩy mạnh, khuyến khích phát huy những sáng kiến sáng tạo nhằm đẩy mạnh hiệu quả SXKD, đưa đơn vị ngày càng phát triển.

MINH NHIÊN – BÌNH NGUYÊN – MINH TÂM – TRẦN HUỲNH – ĐÀO PHONG