Cao su Bình Long ký kết chương trình phối hợp với huyện Hớn Quản

CSVNO – Ngày 1/6, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp với Huyện ủy Hớn Quản (Bình Phước) giai đoạn 2017-2020.
Đồng chí Lê Văn Vui - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty (bên trái) trao đổi bản ký kết với đồng chí Lê Hoàng Lâm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản.
Đ/c Lê Văn Vui – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty (bên trái) trao đổi bản ký kết với đ/c Lê Hoàng Lâm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản.

Theo nội dung chương trình phối hợp, hai đơn vị sẽ phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau một cách toàn diện trong hoạt động công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể; trọng tâm là phối hợp lãnh đạo thực hiện nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương và cấp ủy công ty; phối hợp tổ chức phổ biến, quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng; thông tin về công tác cán bộ, phối hợp quản lý đảng viên thực hiện nhiệm vụ ở nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị…

Việc ký kết nhằm đảm bảo tính thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể của huyện và công ty, góp phần hoàn thành mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn.

Tin, ảnh: Nguyễn Bảo