Khối thi đua Gia Lai – Kon Tum: Gần 100 giải pháp, sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong năm

CSVNO – Các đơn vị trong khối đã tổ chức phát động thi đua ngay từ đầu năm và thu hút được đông đảo NLĐ tham gia, kết quả toàn khối đã có gần 100 giải pháp, sáng kiến được áp dụng có hiệu quả.

Các đơn vị thành viên ký kết giao ước thi đua năm 2020
Các đơn vị thành viên ký kết giao ước thi đua năm 2020

Trong đó, nhiều nhất là Cao su Mang Yang với 35 sáng kiến, giải pháp được áp dụng, Cao su Sa Thầy 18 giải pháp, Cao su Chư Păh 6 giải pháp và sáng kiến được áp dụng…

Khối thi đua Gia Lai – Kon Tum thuộc VRG gồm 7 đơn vị là Công ty CP Cao su Sa Thầy, Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum, Chư Mom Ray, Chư Păh, Chư Sê, Chư Prông và Mang Yang do Công ty CP Cao su Sa Thầy làm khối trưởng, Cao su Chư Mom Ray làm khối phó.

Lãnh đạo các đơn vị cùng nhau thể hiện quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra thông qua các bắt tay
Lãnh đạo các đơn vị cùng nhau thể hiện quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra

Trong năm, các đơn vị trong khối đã tuyên truyền sâu rộng, kịp thời và có hiệu quả về việc nhân rộng điển hình tiên tiến, coi trọng đúng mực việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các nhân tố mới. Trong phong trào văn hóa văn nghệ – TDTT khối đã tổ chức giải bóng đá mini nam với sự tham gia của 7/7 đơn vị. Đặc biệt, tất cả các đơn vị trong khối đã tham gia và đạt giải cao tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng khi vực II do VRG tổ chức tại Gia Lai.

Ông Lê Văn Thắng - Phó Ban tuyên giáo thi đua tham gia góp ý
Ông Lê Văn Thắng – Phó Ban tuyên giáo thi đua VRG tham gia góp ý

Năm 2019, các đơn vị trong khối tuy gặp nhiều khó khăn về khách quan trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tuy nhiên các đơn vị đã phát huy tinh thần sáng tạo, tinh thần đoàn kết vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất.

Trong đó, đang biểu dương nhất là Cao su Mang Yang với tỷ lệ hoàn thành dự kiến đạt 115% kế hoạch, 4 công ty đạt tỷ lệ 110% kế hoạch là Cao su Sa Thầy, Chư Mom Ray, Chư Prông và Chư Păh. Cao su Kon Tum là đơn vị khiêm tốn nhất khi đề ra mục tiêu kết thúc năm sẽ đạt 101% kế hoạch giao.

Ông Lê Khả Liễm TGĐ Cao su Kon Tum tham gia góp ý
Ông Lê Khả Liễm -TGĐ Cao su Kon Tum tham gia góp ý

Đối với lĩnh vực thi đua khen thưởng, ngay từ đầu năm các đơn vị đã chủ động triển khai, phổ biến đến người lao động các quy định của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng như Chỉ thị, Nghị định, quy định…về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng.

Ông Phạm Đình Luyến - TGĐ Cao su Chư Păh chia sẻ một số giải pháp trong quản lý điều hành đơn vị
Ông Phạm Đình Luyến – TGĐ Cao su Chư Păh chia sẻ một số giải pháp trong quản lý điều hành đơn vị

Cùng với đó, trong năm qua các đơn vị thành viên trong khối đã triển khai và phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước thu hút đông đảo Đảng viên, cán bộ và người lao động tham gia như phong trào Luyện tay nghề – thi thợ giỏi; phong trào lao động sáng tạo; phong trào Giỏi việc nước – Đảm việc nhà; nhất là phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm…các đơn vị đã lựa chọn đúng những tập thể và cá nhân để xây dựng và tuyên truyền, thông qua các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính chị của mỗi đơn vị, các công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm.

Ông Trần Xuân Thịnh (đứng - đơn vị khối trưởng 2020) Bế mạc hội nghị
Ông Trần Xuân Thịnh (đứng – đơn vị khối trưởng 2020) Bế mạc hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề khó khăn, vướng mắc còn tồn tại. Đồng thời, cùng nhau chia sẻ những  giải pháp, sáng kiến hay được áp dụng vào quản lý điều hành cũng như áp dụng trên vườn cây. Cũng tại hội nghị này, lãnh đạo Công ty CP Cao su Sa Thầy (đơn vị khối trưởng) đã ký biên bản bàn giao chức danh khối trưởng cho Cao su Chư Mom Ray và bình bầu Cao su Chư Păh làm khối phó.

VĂN VĨNH