Tập huấn kiểm tra giám sát cho các công ty cổ phần, cổ phần hóa

CSVNO – 80 học viên đến từ 45 công ty cổ phần VRG lắm giữ từ 20% vốn điều lệ trở lên và 20 đơn vị là Công ty TNHH MTV đang tiến hành cổ phần hóa, tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, khai giảng vào sáng 20/6.
Ông Trần Đức Thuận - TV HĐTV VRG phát biểu tại lễ khai giảng lớp tập huấn
Ông Trần Đức Thuận – Thành viên HĐTV VRG phát biểu tại lễ khai giảng lớp tập huấn

Các học viên sẽ được trang bị những kiến thức, nội dung liên quan đến kỹ năng của kiểm soát viên, trong đó có các vấn đề cụ thể về: Ban Kiểm soát Hội Đồng Quản trị và Tổng Giám đốc; Tổng quát về quy chế hoạt động Ban kiểm soát doanh nghiệp; Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; Kiểm soát nội bộ… Đặc biệt là các kiến thức cơ bản về công tác tái cơ cấu và tiến hành phần hóa doanh nghiệp Tấp đoàn.

Lớp học sẽ diễn ra từ  ngày 20 -23/6, tại Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II.

Tiến sĩ Đinh Công Tiến - hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai giảng lớp học.
Tiến sĩ Đinh Công Tiến – hiệu trưởng Trường NN&PTNT II phát biểu khai giảng lớp học.
80 học viên tham gia lớp học
80 học viên tham gia lớp học

   Vũ Phong