Tháng Ba 18, 2019

Tập trung vào giải pháp cho năm 2019

CSVN – Dự Hội nghị NLĐ năm 2019 của các công ty cao su trực thuộc VRG miền Đông Nam bộ, lãnh đạo VRG đã có những chỉ đạo sâu sát trong hoạt động SXKD,