Khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng

CSVNO – …Trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay, bên cạnh những thuận lợi cơ bản của đất nước nói chung, chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ của Đảng bộ VRG trong nhiệm kỳ này càng nặng nề hơn, nên tổ chức Đảng phải khẳng định được vai trò hạt nhân lãnh đạo của mình trong đơn vị; lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng, phải ra sức phấn đấu thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

>> Đồng chí Trần Ngọc Thuận tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy VRG

>> Bầu 24 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ VRG nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đ/c Trần Ngọc Thuận - Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG tặng quà cho các đ/c thôi không tham gia BCH Đảng bộ VRG khóa VIII. Ảnh: Tùng Châu
Đ/c Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG tặng quà cho các đ/c thôi không tham gia BCH Đảng bộ VRG khóa VIII. Ảnh: Tùng Châu

Để thực hiện được các nhiệm vụ mà Đại hội đã quyết định, Đảng bộ chúng ta cần:

1. Phải nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên, chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc của tổ chức Đảng, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng quy chế làm việc giữa Đảng với chính quyền, sự chỉ đạo và phối hợp thực hiện với các đoàn thể quần chúng.

2. Tăng cường công tác giáo dục về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội cho cán bộ, Đảng viên, phải luôn tìm phương pháp mới thích hợp để thực hiện công tác giáo dục có hiệu quả, thường xuyên cập nhật và thông tin kịp thời những thông tin mới trên tất cả các lĩnh vực đến với cán bộ, Đảng viên; tiếp tục thực hiện tốt và có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề của từng năm; xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và có biện pháp uốn nắn, sửa chữa những khuyết điểm, lệch lạc, tránh gây ra những hậu quả nghiêm trọng trên lĩnh vực kinh tế cũng như chính trị, xã hội.

4. Tiếp tục thực hiện tốt, đúng quy định, quy trình về công tác cán bộ, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ vừa giỏi về chuyên môn, vừa giỏi ngoại ngữ và sử dụng tốt kiến thức, phương tiện kỹ thuật hiện đại, vừa có kiến thức sâu về chính trị, quy hoạch được đội ngũ cán bộ vừa đủ tầm vừa có tâm để lãnh đạo Tập đoàn trong thời gian 5 – 10 năm tới. Bên cạnh đó phải bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ hiện có để có đủ năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trước mắt.

5. Xây dựng quy chế làm việc rõ ràng, thống nhất giữa Đảng với chính quyền, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện công tác tổ chức cán bộ trong toàn Tập đoàn theo nguyên tắc và phân cấp quản lý của cấp trên cũng như từng đơn vị, phát huy tốt vai trò của tổ chức Đảng và Đảng viên trên từng cương vị công tác.

6. Lãnh đạo và phát huy vai trò tự chủ tiên phong, gương mẫu của Đoàn Thanh niên, Công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội trong mọi hoạt động của đơn vị. Các tổ chức quần chúng này thực hiện vai trò giám sát, bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động, vận động cán bộ công nhân thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, chính quyền từng đơn vị.

7. Tiếp tục xây dựng quy chế phối hợp với cấp ủy các địa phương nơi có đơn vị thành viên của Tập đoàn đứng chân.

8. Tiếp tục kiện toàn tổ chức Đảng, Đảng phải lãnh đạo bằng Nghị quyết, bằng vai trò gương mẫu của Đảng viên, bằng công tác dân vận của Đảng, của chính quyền; Đồng thời có biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo tinh thần Chỉ thị 10/CT – TW của Ban Bí thư, làm cho tổ chức Đảng thực sự gắn bó, gần gũi và là chỗ dựa của Đảng viên, của quần chúng.

P.V (ghi)

(trích phát biểu bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ VRG lần VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 của đ/c Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG )