Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su: Năm 2021 tuyển sinh dài hạn 500 học sinh sinh viên

CSVNO – Dù còn nhiều khó khăn, song Nhà trường vẫn đảm bảo tiền lương, thu nhập cho CBNV nhà trường với mức thu nhập bình quân trên 14 triệu đồng/người/tháng

Khen thưởng cho cá nhân, tập thể tại hội nghị Người lao động năm 2021

Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid -19 đã tác động rất lớn đến hoạt động đào tạo, hoạt động SXKD, nhà trường không thể triển khai công tác giảng dạy, đào tạo các hoạt động sát hạch, phải thực hiện cắt giảm chương trình học tập…ảnh hưởng đến hoạt động của trường. Tuy nhiên với sự đoàn kết, nỗ lực đã cố gắng hoàn thành kế hoạch. Doanh thu đạt 151,5% KH.

Tuyên dương khen thưởng tại hội nghị

Nhà trường luôn được quan tâm, tạo điều kiện của tất cả các cấp. Nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch về công tác tuyển sinh. Tuyển sinh đạt 19.263 HSSV, đạt 231,4% KH. Quy mô đào tạo các lớp dài hạn năm học 2020-2021: 1.690 HSSV. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo tiếp tục được chú trọng. Tiền lương bình quân đạt cao hơn 8,1 triệu đồng/người/tháng; thu nhập bình quân đạt 14,1 triệu đồng/người/tháng.

Tuyên dương khen thưởng tại hội nghị

Ghi nhận các cố gắng của tập thể, cá nhân nhà trường, có 3 tập thể, 7 cá nhân được đề nghị bằng khen của UBND tỉnh Bình Phước; 1 tập thể, 2 cá nhân đề nghị nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 tập thể 4 cá nhân bằng khen cấp Uỷ ban QLVNN tại DN, 1 tập thể và 11 cá nhân nhận bằng khen của VRG, 3 tập thể và 19 cá nhân nhận bằng khen của Trường. 17 cá nhân là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 5 tập thể lao động xuất sắc…

Ông Lê Thanh Tú – Phó TGĐ VRG trao khen thưởng cho các cá nhân

Năm 2021, nhà trường đặt ra phương hướng tổng tuyển sinh dài hạn là 500 HSSV, ngắn hạn 8.953 HSSV. doanh thu tài chính 44,2 tỷ đồng.

Nhận cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn Cao su Việt Nam

Bên cạnh đó, Nhà trường tiếp tục công tác tuyển sinh, mở rộng quan hệ với các bộ, ban ngành, đơn vị mở các lớp đào tạo ngắn và dài hạn, chăm lo tốt đời sống CBNV, đội ngũ GV nhà trường năm 2021 và những năm tiếp theo.

MINH TÂM