Cán bộ VRG tham gia bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh

CSVNO – Sáng ngày 29/5, VRG phối hợp Trường Quân sự Quân khu 7 khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 2 khóa 108, năm 2023. 43 cán bộ lãnh đạo các phòng ban chuyên môn Tập đoàn, đơn vị thành viên tham gia khóa bồi dưỡng.

Lãnh đạo VRG, Trường QUân sự Quân khu 7 và các học viên chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai giảng

Theo đó, khóa học sẽ diễn ra từ ngày 29/5 – 8/6 tại Trường Quân sự Quân khu 7 (QK7), quận 12, TP.HCM.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó TGĐ VRG Trần Thanh Phụng cho biết, lãnh đạo VRG luôn quán triệt tư tưởng gắn phát triển kinh tế xã hội với Quốc phòng an ninh. Tất cả các đơn vị của VRG trên các địa bàn đều gắn bó, kết nghĩa với các đơn vị của QK7. Qua 40 năm kết nghĩa, VRG và QK7 đã hỗ trợ nhau cùng phát triển. Đặc biệt, QK7 đã tạo điều kiện cho Tập đoàn thực hiện chiến lược dài hơi, xuyên suốt, gắn phát triển kinh tế với Quốc phòng an ninh. Lãnh đạo VRG luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng cho tất cả các đối tượng thuộc Tập đoàn và các đơn vị thành viên, đặc biệt là trong thời điểm tình hình trong nước, thế giới diễn biến khó lường.

Phó TGĐ VRG Trần Thanh Phụng phát biểu tại lễ khai giảng

Ông Trần Thanh Phụng mong rằng nhà trường sẽ tạo điều kiện tốt, cung cấp thông tin, truyền đạt những tư tưởng, chỉ đạo, quan điểm về Quốc phòng an ninh để các học viên tiếp thu và áp dụng vào thực tiễn đơn vị mình.

Ông Phụng cũng đề nghị tất cả các học viên tập trung, nghiêm túc học tập, tiếp thu tốt kiến thức, tuân thủ tốt nội quy nhà trường và hoàn thành tốt khóa học.

43 học viên là lãnh đạo các Ban chuyên môn Tập đoàn, lãnh đạo các đơn vị thành viên

Trong khóa học, các học viên sẽ được bồi dưỡng kiến thức về: Quan điểm của Đảng, Chính sách pháp luật Nhà nước về Quốc phòng, an ninh, bảo vệ an ninh Chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố Quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN…

Toàn cảnh lễ khai giảng

ĐÀO PHONG