Tổ đầu tiên ở Cao su Ea H’Leo cán đích sản lượng

CSVN – Trong không khí thi đua nước rút sôi nổi, công nhân toàn Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’Leo đang nỗ lực hết mình để hoàn thành sản lượng trong năm sớm nhất.
Công nhân Tổ 3, NT Ea Hiao khai thác trên vườn cây.
Công nhân Tổ 3, NT Ea Hiao khai thác trên vườn cây.

Chị Ksơr H’Nhíp ở tổ 3, NT Ea Hiao là một điển hình trong phong trào này. Là công nhân người dân tộc thiểu số, chị luôn chăm chỉ trên từng đường cạo và chăm sóc vườn cây được giao khoán như vườn cây của mình. Chính vì vậy, năm nào chị cũng hoàn thành vượt mức sản lượng được giao và về đích sớm từ 45 ngày trở lên. Năm nay, mặc dù thời tiết không thuận lợi cho việc khai thác mủ, mưa liên tục kéo dài. Nhưng nhờ làm tốt máng che mưa, nắp đậy chén mủ nên lượng mủ của chị khai thác bị thất thoát rất ít. Kết quả tính đến ngày 20/10, chị đã hoàn thành sản lượng được giao trong năm 2018, về đích trước 72 ngày.

Ông Hồ Anh Tuấn – Tổ trưởng tổ 3, NT Ea Hiao cho biết: Cả tổ hiện có 26 công nhân khai thác, trong đó có 21 công nhân là người dân tộc thiểu số, chiếm gần 81%, lương bình quân 9 triệu đồng/tháng/người. Năm 2018 này, tổ anh được giao khoán gần 130 tấn mủ. Trong điều kiện các vườn cây 2 miệng cạo, nên công tác chuẩn bị vào mùa cạo mới luôn vất vả và chậm hơn các tổ khác, nhưng tháng nào ở tổ anh công nhân cũng khai thác được từ 20 – 23 tấn mủ. Đến ngày 4/11, tổ 3 NT Ea Hiao đã hoàn thành sản lượng được giao năm 2018, về đích trước 56 ngày.

TRƯỜNG NGỮ