Công ty Mang Yang ký kết giao ước thi đua 2018

CSVNO – Ngày 7/5, tại Nông trường Đoàn Kết, khối thi đua các nông trường, xí nghiệp thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang  tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2018.
Các nông trường, xí nghiệp cùng nhau ký kết giao ước thi đua
Các nông trường, xí nghiệp  ký kết giao ước thi đua

Khối thi đua các nông trường, xí nghiệp của công ty bao gồm 6 đơn vị là Nông trường Hòa Bình, K’dang, Đoàn Kết, Bờ Ngoong và Đội sản xuất Tân Lập, Xí nghiệp chế biến cao su K’dang.

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thể hiện qua cái bắt tay
Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

Theo đó, trong năm 2018 các thành viên sẽ cùng nhau thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Tập đoàn, công ty; Xây dựng hệ thống chính trị tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh; Không ngừng đổi mới công tác quản lý, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, sáng kiến vào sản xuất. Tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua…làm nền tảng để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm.

Quang cảnh buổi lễ ký kết
Quang cảnh buổi lễ ký kết

PHẠM MẾN