Ông Trần Hoàng Long giữ chức Chủ tịch HĐTV Cao su Bình Long

CSVNO – Sáng ngày 5/1, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long đã tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ.
Đồng chí Trần Đức Thuận, Thành viên HĐQT, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ VRG (bên phải) và đồng chí Lê Văn Vui, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty (bên trái) trao quyết định và hoa chúc mừng 2 đồng chí Huỳnh Văn Bảo và Trần Hoàng Long.
Ông Trần Đức Thuận, Thành viên HĐQT, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ VRG (bên phải) và ông Lê Văn Vui, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty (bên trái) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Huỳnh Văn Bảo và Trần Hoàng Long.

Ông Huỳnh Văn Bảo, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc VRG; ông Trần Đức Thuận, Thành viên HĐQT, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ và đội ngũ cán bộ chủ chốt công ty, đơn vị cơ sở đã tham dự buổi lễ.

Theo Quyết định số 706/QĐ-HĐQTCSVN ngày 28/12/2018 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, ông Huỳnh Văn Bảo, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc VRG thôi kiêm nhiệm vụ Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long kể từ ngày 1/1/2019.

Ban lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho đồng chí Huỳnh Văn Bảo.
Ban lãnh đạo Công ty tặng hoa và quà cho ông Huỳnh Văn Bảo.
Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ tặng quà cho đồng chí Huỳnh Văn Bảo.
Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ tặng quà cho ông Huỳnh Văn Bảo.

Đồng thời, tại Quyết định số 707/QĐ-HĐQTCSVN ngày 28/12/2018 của HĐQT VRG về việc bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên và Chủ tịch Hội đồng Thành viên đối với ông Trần Hoàng Long, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.

3. Tân chủ tịch HĐTV Công ty Trần Hoàng Long phát biểu nhận nhiệm vụ.
Tân Chủ tịch HĐTV Công ty Trần Hoàng Long phát biểu nhận nhiệm vụ.
Đồng chí Huỳnh Văn Bảo, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc VRG (bên trái) và đồng chí Lê Văn Vui, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty (bên phải) trao quyết định thuận chủ trương của Đảng ủy và HĐQT VRG và hoa chúc mừng 3 đồng chí Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Ông Huỳnh Văn Bảo, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc VRG (bên trái), ông Lê Văn Vui, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty (bên phải) trao quyết định chấp thuận chủ trương của Đảng ủy và HĐQT VRG, tặng hoa chúc mừng 3  Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy và Hội đồng Quản trị VRG đã chấp thuận chủ trương bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long đối với các ông Huỳnh Tấn Siêu, Thành viên HĐTV, Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư; ông Hà Huệ Hải, Giám đốc Nông trường Bình Minh và ông Phạm Ánh, Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí chế biến 30/4.

NGUYỂN BẢO