Giảng viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su tham gia hội giảng cấp Bộ

CSVNO – Trong các ngày từ 1 – 7/10, Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su cử đoàn giảng viên tham gia Hội giảng giáo viên dạy giỏi Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ nhất tại Hà Nội và Vĩnh Phúc.
Đoàn giảng viên Trường tham gia hội giảng.
Đoàn giảng viên Trường tham gia hội giảng.

Tham gia Hội giảng lần này có 178 giảng viên dự thi đại diện cho 15 nhóm nghề thuộc 32 Trường của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hội thi là dịp để các Trường, các giảng viên học tập và chia sẻ kinh nghiệm trong giảng dạy, quản lý để nâng cao chất lượng đào tạo, năng lực quản lý trong khối các Trường thuộc Bộ.

Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su đã cử đoàn gồm 8 người, trong đó có 4 giảng viên tham dự Hội thi và có 4 giảng viên tham gia Ban giám khảo chấm thi ở các Tiểu ban.

Đình Ninh