Cao su Mang Yang

Về Mang Yang hôm nay

CSVN – Từ công ty cho đến nông trường, nơi đâu cũng thấy không khí thi đua sôi nổi, chưa đúng 1 năm mà công ty đã tự “làm mới” mình, vươn lên vững vàng

Nơi nào khó có tổ trưởng

CSVN – Với tinh thần tuổi trẻ đầy nhiệt huyết “nơi nào khó có tổ trưởng Linh”, trong 20 năm qua anh Đinh Hoài Linh, tổ trưởng tổ khai thác 7 – Nông trường K’Dang

Về Mang Yang hôm nay

CSVN – Từ công ty cho đến nông trường, nơi đâu cũng thấy không khí thi đua sôi nổi, chưa đúng 1 năm mà công

Nơi nào khó có tổ trưởng

CSVN – Với tinh thần tuổi trẻ đầy nhiệt huyết “nơi nào khó có tổ trưởng Linh”, trong 20 năm qua anh Đinh Hoài Linh,

Về Mang Yang hôm nay

CSVN – Từ công ty cho đến nông trường, nơi đâu cũng thấy không khí thi đua sôi nổi, chưa