“VRG thực hiện tốt cổ phần hóa doanh nghiệp”

CSVN – Đây là đánh giá của ông Nguyễn Hoàng Anh – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hoàng Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị bàn giao doanh nghiệp sang công ty cổ phần của VRG, vào ngày 17/12/2021

“VRG là một trong những tập đoàn lớn của quốc gia quản lý khối lượng lớn về tài sản, đất đai, lao động hơn 83.000 người và giữ vai trò chủ chốt của đất nước trong trồng, chế biến và xuất khẩu cao su.

Ngày 29/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 131/2018/NĐ- CP, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại 5 doanh nghiệp nông nghiệp từ Bộ NN&PTNT, trong đó có VRG.

Trong các nhiệm vụ mà cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn cũ chuyển giao thì Ủy ban đã xử lý hoàn thành đến 99% nội dung công việc, trong đó có công tác quyết toán cổ phần hóa (CPH), bàn giao doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần đối với VRG.

Quá trình CPH Tập đoàn cho thấy trong suốt thời gian qua, đặc biệt là giai đoạn Tập đoàn chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/6/2018 đến nay, Tập đoàn cùng lúc triển khai hai nhiệm vụ quan trọng: vừa thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vừa khẩn trương, quyết liệt tiến hành các bước để hoàn thành công tác CPH Công ty mẹ – Tập đoàn.

Việc CPH Tập đoàn mang tính chất rất đặc thù (CPH đồng thời Công ty mẹ – Tập đoàn và 20 công ty TNHH MTV, 4 đơn vị sự nghiệp) nên việc soát xét, xử lý tài chính tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần phải thực hiện soát xét từng đơn vị một. Do đó, việc ra quyết định phê duyệt quyết toán tài chính, tiền thu từ CPH, chi phí CPH, kinh phí chi trả chế độ cho NLĐ dôi dư, đặc biệt là xác định giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại thời điểm Tập đoàn chính thức chuyển thành công ty cổ phần là rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp   đến   nguồn thu của Nhà nước khi CPH doanh nghiệp.

Với những kết quả đạt được, tôi biểu dương các đồng chí là người đại diện vốn, HĐQT, Ban TGĐ, hệ thống các đơn vị thành viên và đặc biệt là đội ngũ NLĐ toàn Tập đoàn đã có những cố gắng hết sức tích cực để đảm bảo vừa thực hiện nhiệm vụ CPH, vừa ổn định hoạt động SXKD, kinh doanh có lãi. Đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường.

Tập đoàn đã kết thúc công tác bàn giao doanh nghiệp CPH sang công ty cổ phần vào ngày 17/12/2021, tuy nhiên chưa hẳn là đã trọn vẹn công tác sắp xếp, đổi mới Tập đoàn. Do đó, tôi đề nghị Tổ đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Tập đoàn phối hợp cùng HĐQT công ty cổ phần tiếp tục triển khai các công việc tại Quyết định số 243/QĐ- UBQLV ngày. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản trị điều hành, nâng cao năng lực cạnh tranh, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng suất, hiệu quả cổ tức và đời sống NLĐ. Quan tâm đầu tư, phát huy lĩnh vực ngành nghề kinh doanh để Tập đoàn ngày càng phát triển. Ủy ban sẽ tiếp tục đồng hành cùng Tập đoàn, tạo mọi điều kiện để Tập đoàn phát triển ổn định. Nhân dịp năm   mới   2022,   thay mặt lãnh đạo Ủy ban, tôi gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể người lao động Tập đoàn một năm mới an khang thịnh vượng, chúc Tập đoàn ngày càng phát triển.”

TRẦN HUỲNH (ghi)