Tháng Năm 8, 2018

Tăng gia mùa rụng lá

Kỳ 2: VỐN QUEN TAY, BỒN CHỒN KHI RẢNH VIỆC Kỳ 1: NHIỀU NỖI LO TOAN CSVN – Mùa cao su rụng lá, công nhân (CN) được nghỉ cạo. Thời điểm đó, họ tranh thủ làm

Tháng Tư ơi!

CSVN – Tháng Tư về! Tôi lại háo hức chờ mong như một đứa trẻ chờ quà của mẹ. Cảm xúc ấy đã có trong tôi từ rất lâu, lâu lắm rồi! Cái thời mà

Tăng gia mùa rụng lá

Kỳ 2: VỐN QUEN TAY, BỒN CHỒN KHI RẢNH VIỆC Kỳ 1: NHIỀU NỖI LO TOAN CSVN – Mùa cao su rụng lá, công nhân (CN)

Tháng Tư ơi!

CSVN – Tháng Tư về! Tôi lại háo hức chờ mong như một đứa trẻ chờ quà của mẹ. Cảm xúc ấy đã có trong

Tăng gia mùa rụng lá

Kỳ 2: VỐN QUEN TAY, BỒN CHỒN KHI RẢNH VIỆC Kỳ 1: NHIỀU NỖI LO TOAN CSVN – Mùa cao su

Tháng Tư ơi!

CSVN – Tháng Tư về! Tôi lại háo hức chờ mong như một đứa trẻ chờ quà của mẹ. Cảm