Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động CNVC LĐ

CSVN – Trong nhiệm kỳ Công đoàn (CĐ) Cao su Việt Nam đã chủ động nghiên cứu, xây dựng và ban hành 42 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp CĐ tập trung thực hiện chức năng tuyên truyền, vận động CNVC LĐ và ban hành 12 văn bản về chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Công nhân đọc sách, báo để nắm rõ các chủ trương, chính sách liên quan đến quyền lợi người lao động. Ảnh: CTV

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được CĐ ngành và CĐ các đơn vị triển khai thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, đảm bảo 3 nội dung: Học tập Bác – Làm theo Bác – Nêu gương của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNVC LĐ. Hằng năm CĐ Cao su Việt Nam đã chủ trì phối hợp với Tập đoàn tổ chức các chuỗi sự kiện chào mừng ngày thành lập CĐ Việt Nam (28/7) và ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam (28/10). Đặc biệt, năm 2021 đã chủ trì phối hợp với Trung tâm Quốc gia về nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, biên soạn sách Lịch sử Cao su Việt Nam giai đoạn 1987 – 2020; chủ trì xuất bản sách “Kỷ yếu bàn tay vàng khai thác mủ cao su” giai đoạn 1984 – 2020. Tiếp tục triển khai kế hoạch biên soạn sách “Ký ức người lính” trong ngành cao su và Sổ tay “Gương sáng Phụ nữ ngành cao su Việt Nam”.

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua nội dung Tờ tin nội bộ CĐ, đã phát hành được 60 số bản tin và tính đến nay bản tin đã phát hành được 105 số, với mỗi số phát hành 3.200 đến 3.500 bản. Bản tin nội bộ CĐ là kênh tuyên truyền hiệu quả trong hệ thống tổ chức CĐ ngành cao su. Nội dung, chất lượng tờ tin ngày càng được nâng lên, được bạn đọc đón nhận, không chỉ trong ngành mà còn lan tỏa đến các tổ chức, cá nhân khác ngoài ngành. Bên cạnh đó, nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện tổ chức trọng đại của chuỗi hoạt động hằng năm của ngành, CĐ Cao su Việt Nam đều xây dựng các phim tư liệu chiếu trong các hội nghị quan trọng của Tập đoàn và của tổ chức CĐ. Thực hiện Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho CNVC LĐ” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, CĐ Cao su Việt Nam thường xuyên chỉ đạo các cấp CĐ tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, đối thoại để người sử dụng lao động hiểu về nhiệm vụ và ý nghĩa thiết thực của việc nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của người lao động; tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp bố trí thời gian, kinh phí cho đoàn viên, người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

Để nâng cao đời sống tinh thần cho CNVC LĐ, Tập đoàn đều duy trì tốt hoạt động văn nghệ, thể thao, định kỳ 2 năm tổ chức hội thao 1 lần và 2 năm tổ chức hội diễn văn nghệ 1 lần tại cấp ngành đã tạo nên phong trào văn nghệ, thể thao thực sự sôi nổi, xuyên suốt toàn hệ thống, tổ chức cuộc thi “Nét đẹp CĐ cơ sở” trên mạng xã hội Facebook với số lượng gần 500 tác phẩm gửi về dự thi; phát động cuộc thi viết “Vòng tay CĐ” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, đã có 500 tác phẩm dự thi; Phát động cuộc thi video clip về phòng chống dịch Covid-19 và cuộc thi sáng tác ca khúc phòng chống dịch Covid-19, đã có hơn 50 video clip gửi dự thi cấp Tổng Liên đoàn; tổ chức cuộc thi viết về “Công tác dân tộc, tôn giáo”, kết quả có 58 tác phẩm tham gia dự thi.

P.V