Công đoàn Cao su Phước Hòa tập huấn 264 cán bộ cơ sở

CSVNO – Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn (CĐ), CĐ Cao su Phước Hòa đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác CĐ vào 2 buổi ngày 12-13/4 cho 264 cán bộ cấp cơ sở.
Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu khai mạc lớp tập huấn.
Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Lớp tập huấn do Thạc sĩ Trần Ngọc Phương – Giảng viên Trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ CĐ Bình Dương trình bày.

Nội dung tập huấn gồm kiến thức cơ bản về kỹ năng tư vấn, diễn đạt, thuyết trình và kỹ năng tổ chức các phong trào.

Cán bộ CĐ được trang bị kỹ năng cơ bản về tư vấn, giải đáp thắc mắc cho Đoàn viên – CNLĐ khi gặp khó khăn, vướng mắc cũng như tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế đến với từng Đoàn viên – CNLĐ.

Ths Trần Ngọc Phương trình bày nội dung tập huấn.
Ths Trần Ngọc Phương trình bày nội dung tập huấn.

Kỹ năng tổ chức phong trào giúp cán bộ CĐ trở nên tự tin hơn trong việc tổ chức các hoạt động phong trào của đơn vị nhằm tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các Đoàn viên trong đơn vị, từ đó nâng cao năng suất làm việc, phát huy tính sáng tạo, thúc đẩy ĐV – CNLĐ hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng của Công ty.

264 cán bộ Công đoàn tham gia buổi tập huấn.
264 cán bộ Công đoàn tham gia buổi tập huấn.

Lớp tập huấn cán bộ CĐ là một hoạt động được tổ chức định kỳ hằng năm còn nhằm tạo điều kiện cho cán bộ CĐ gặp gỡ giao lưu học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, đồng thời nâng cao năng lực công tác cho cán bộ CĐ, góp phần tiếp tục xây dựng tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh.

Tin, ảnh: Ân Châu