Sẽ có giải thưởng tôn vinh cán bộ CĐ tiêu biểu xuất sắc

CSVN – Đây là thông tin từ ông Bùi Văn Cường – UV Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN tại Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc 2017.
Công đoàn CSVN tuyên dương cán bộ CĐ xuất sắc năm 2014.
Công đoàn CSVN tuyên dương cán bộ CĐ xuất sắc năm 2014.

Theo Chủ tịch Bùi Văn Cường, phong trào thi đua do Tổng LĐLĐ VN phát động có nơi thực hiện còn hình thức, chạy theo thành tích, duy trì không thường xuyên liên tục. Nội dung thi đua còn chung chung, không có sự khác biệt giữa các loại hình doanh nghiệp, đơn vị hành chính, sự nghiệp.

Công tác khen thưởng vẫn còn tập trung người có chức vụ mà chưa chú trọng khen thưởng đối với đối tượng là CN trực tiếp sản xuất (tỉ lệ đạt dưới 2% tổng số cá nhân đề nghị khen thưởng). Chưa chủ động quan tâm đến công tác phát hiện nhân tố mới, mô hình mới để khen thưởng.

Trong thời gian tới, Tổng LĐLĐ VN tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới nội dung, cách thức tổ chức các phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, CNLĐ và hoạt động CĐ sao cho thi đua phải thực chất, phải tạo động lực để góp phần tăng năng suất lao động. Tổng LĐLĐVN sẽ nghiên cứu rút ngắn thời gian tổ chức Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh (5 năm 2 lần).

Đặc biệt sẽ hình thành giải thưởng tôn vinh cán bộ CĐ tiêu biểu xuất sắc có nhiều ý kiến sáng tạo nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức CĐ hàng năm vào dịp 28/7. Chú trọng phát hiện khen thưởng kịp thời, khen thưởng đột xuất đối với những tập thể nhỏ, tập thể và cá nhân; người trực tiếp lao động sản xuất.

C.Đ