Tuyên truyền Hiến pháp, Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn sửa đổi

Trong hai ngày 17 -18/4, tại NT Gò Dầu và NT Bến Củi, CĐ Cao su Tây Ninh tổ chức triển khai quán triệt Hiến pháp sửa đổi, bổ sung năm 2013, Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn sửa đổi, bổ sung năm 2012 cho hơn 1.300 CNLĐ.

CĐ Cao su Tây Ninh tuyên truyền Hiến pháp, Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn sửa đổi
CĐ Cao su Tây Ninh tuyên truyền Hiến pháp, Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn sửa đổi

Tại Hội nghị, các CNLĐ được báo cáo viên LĐLĐ tỉnh Tây Ninh triển khai một số nội dung Hiến pháp nước CHXHCN VN; báo cáo tóm tắt nội dung Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn sửa đổi, bổ sung năm 2012, trong đó có những vấn đề người lao động cần biết như: Hợp đồng lao động, thời giờ làm việc, chế độ thai sản, bảo hộ lao động, BHXH, BHYT, vai trò và chức năng của CĐ, quyền và trách nhiệm của Đoàn viên khi tham gia tổ chức CĐ… Được biết trong thời gian tới, CĐ công ty sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền cho các đơn vị còn lại.

Tin, ảnh: Thế Trung