Kỳ vọng và tin tưởng sức lan tỏa từ 2 Đại hội

CSVN – Những ngày cuối tháng 7 này, toàn thể cán bộ, Đảng viên, CNLĐ toàn ngành cao su đang tập trung sự quan tâm chú ý tới 2 sự kiện trọng đại của ngành diễn ra liền nhau: Đại hội Đại biểu Đảng bộ VRG lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội Thi đua yêu nước VRG lần thứ IV, giai đoạn 2015-2020.
Ảnh: Tùng Châu
Ảnh: Tùng Châu

Thông điệp và nội dung Nghị quyết của hai Đại hội này có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần kiến tạo chiến lược phát triển và động lực thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng ngành cao su phát triển bền vững trong những năm tới.

Thông qua Đại hội Đại biểu Đảng bộ VRG lần thứ VIII, sẽ xác định rõ mục tiêu, phương hướng trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng bộ VRG trong việc tiếp tục xây dựng Đảng bộ VRG trong sạch, vững mạnh; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh; góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.

Vai trò, vị thế của ngành cao su, của VRG đã được khẳng định trong những năm qua, thông qua việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ VII, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Toàn thể cán bộ, Đảng viên, CNLĐ VRG vui mừng với thành quả đạt được, nhưng cũng ý thức rất sâu sắc rằng, yêu cầu và thách thức trong giai đoạn tới sẽ nặng nề hơn, nhất là trong bối cảnh ngành cao su đang đối mặt với nhiều khó khăn như hiện nay.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ VRG lần thứ VIII chắc chắn sẽ nêu rõ chủ trương, định hướng, nhiệm vụ chính trị của VRG giai đoạn 2015 – 2020. Trong đó, như phân tích của đồng chí Bí thư, TGĐ Trần Ngọc Thuận, Ban lãnh đạo VRG sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt và hiệu quả đề án tái cơ cấu Tập đoàn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó nhiệm vụ chính yếu là tập trung thoái vốn, cổ phần hóa, đầu tư theo chiều sâu để phát triển lĩnh vực công nghiệp cao su.

Cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, VRG sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao công tác quốc phòng an ninh; tập trung chăm lo cải thiện đời sống cho CNLĐ; tham gia một cách tích cực và có trách nhiệm công tác an sinh xã hội…

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ nêu trên, vai trò hạt nhân của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp đóng vai trò then chốt và có ý nghĩa quyết định. Để tổ chức Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, mỗi Đảng viên phải chứng tỏ phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng; nêu gương tiên phong; thể hiện tinh thần trách nhiệm cao; gương mẫu trong công tác và đời sống…

Chúng ta kỳ vọng và tin tưởng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ VRG lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và nội dung phát động thi đua của Đại hội Thi đua yêu nước VRG lần thứ IV, giai đoạn 2015-2020, sẽ nhanh chóng được quán triệt và vận hành vào thực tiễn. Qua đó, tạo động và lực đòn bẩy để ngành cao su ngày càng phát triển ổn định và bền vững.

Cao su VN