Cao su Bình Long hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

CSVNO – Năm 2022 là một năm thắng lợi của Cao su Bình Long khi các chỉ tiêu được cấp trên giao đều vượt kế hoạch. Hoạt động SXKD có hiệu quả, đặc biệt công ty đã đảm bảo việc làm và thu nhập cho NLĐ, bình quân thu nhập năm 2022 của công ty đạt trên 11 triệu đồng/người/tháng.

Ông Trần Ngọc Thuận – Thành viên HĐQT VRG, Chủ tịch Hiệp hội Cao su Việt Nam trao Cờ thi đua của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp cho công ty
Thực hiện vượt mức các kế hoạch được giao

Tại Hội nghị NLĐ năm 2023 và Tổng kết hoạt động SXKD năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, lãnh đạo tỉnh Bình Phước và VRG đã biểu dương những nỗ lực của tập thể NLĐ công ty đã phát huy truyền thống anh hùng, thi đua lao động sản xuất và gặt hái được những kết quả khả quan. 

Sản lượng khai thác đạt trên 19.029 tấn, vượt 11,3% kế hoạch được giao. Năng suất vườn cây đạt bình quân trên 2 tấn/ha, 15 năm là thành viên Câu lạc bộ 2 tấn của VRG, trong đó có 11 năm liên tục. Tổng doanh thu đạt hơn 1.063 tỷ đồng, vượt gần 13% kế hoạch, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 237,5 tỷ đồng.

Lãnh đạo VRG trao Cờ thi đua của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua

Trong năm, công ty đã giải quyết các chế độ chính sách cho NLĐ kịp thời, đúng quy định, bao gồm: Thanh toán tiền trợ cấp thôi việc cho NLĐ nghỉ chế độ với hơn 3,5 tỷ đồng; trang cấp vật tư bảo hộ lao động hơn 3 tỷ đồng; chi 11,8 tỷ đồng giải quyết chế độ độc hại cho NLĐ; tiếp tục duy trì bữa ăn giữa ca cho NLĐ với định suất là 22.000 đồng/bữa ăn.

Tổng số lao động hiện nay của công ty hơn 3.500 người, trong đó la động nữ là 1.681 người. Năm 2022, tổng quỹ lương chi của công ty hơn 392,4 tỷ đồng. Mức thu nhập bình quân hơn 11 triệu đồng/người/tháng. 

Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam trao Cờ thi đua của Công đoàn cho tập thể CB.CNVC – LĐ công ty

Ngoài những thành tựu đạt được trong hoạt động SXKD và chăm lo đời sống NLĐ, năm 2022 vừa qua, công ty còn đạt được kết quả nổi bật trong công tác phát triển bền vững. Công ty đã duy trì chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn VFCS/PEFC trên toàn bộ diện tích được cấp chứng chỉ (13.697,8 ha). Duy trì và tổ chức đánh giá giám sát thành công hệ thống PEFC – CoC cho 8 nông trường và 2 xí nghiệp cơ khí chế biến nhằm nâng cao giá trị các sản phẩm từ mủ cao su. Tổ chức sản xuất sản phẩm 100% PEFC để đáp ứng tiêu chuẩn của khách hàng.

Trong năm, công ty được Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xét chọn đạt Top 10 Doanh nghiệp bền vững.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Huỳnh Anh Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhấn mạnh: “Mặc dù thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức nhưng tập thể NLĐ Cao su Bình Long đã nỗ lực vượt khó, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Phước, tôi đánh giá cao và ghi nhận những thành tích của tập thể công ty đã đạt được trong năm 2022. Tỉnh Bình Phước cũng ghi nhận những đóng góp của công ty trong các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi tin tưởng rằng, kết quả năm 2022 sẽ là nền tảng tốt để công ty tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023”.

Các tập thể và cá nhân nhận bằng khen của Tỉnh Bình Phước
Phấn đấu khai thác vượt 850 tấn mủ

Trên cơ sở phát huy tối đa các nguồn lực của đơn vị, năm 2023 công ty quyết tâm thực hiện tốt hoạt động SXKD nhằm nâng cao đời sống cho NLĐ, đảm ảo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ VRG giao. Tiếp tục phát triển bền vững, kết hợp hài hòa phát triển kinh tế với môi trường, đảm bảo an sinh xã hội góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Lãnh đạo VRG và Công đoàn CSVN trao Bằng khen của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho các tập thể và cá nhân xuất sắc

Tập thể NLĐ công ty đã thống nhất thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, cụ thể: Khai thác trên 18.000 tấn sản phẩm, phấn đấu vượt khoảng 850 tấn mủ; triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Thanh Phú với diện tích 60 ha; thực hiện dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 50 ha; Tổng doanh thu phấn đấu đạt hơn 1.037 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế phấn đấu thực hiện hơn 261,6 tỷ đồng. Phấn đấu tăng năng suất lao động, tăng năng suất vườn cây để đảm bảo thu nhập bình quân cho NLĐ đạt mức trên 11 triệu đồng/người/tháng.

Ông Trần Ngọc Thuận – Thành viên HĐQT VRG, Chủ tịch Hiệp hội Cao su Việt Nam đã chúc mừng những kết quả đạt được của công ty trong năm 2022. 

Đối với nhiệm vụ năm 2023, ông Trần Ngọc Thuận đề nghị công ty thực hiện đồng bộ các giải pháp đã xây dựng, quyết liệt trong điều hành sản xuất nhằm đảm bảo tăng trưởng so với năm 2022. Đồng thời, đề nghị công ty tiếp tục thắt chặt mối quan hệ địa phương, thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, chăm lo tốt đời sống tinh thần và vật chất cho NLĐ.

Ông Huỳnh Văn Bảo – Thành viên HĐQT VRG trao Cờ thi đua của VRG cho các đơn vị xuất sắc
MINH NHIÊN