Nhiều hình thức giúp nhau làm kinh tế gia đình

CSVN – CĐ Cao su VN cho biết, thực hiện Nghị quyết của BCH CĐ Cao su VN về phát triển kinh tế gia đình, thời gian qua, phong trào giúp nhau làm kinh tế gia đình trong nữ CNVC-LĐ được duy trì tốt tại nhiều đơn vị, nhất là các công ty cao su miền Đông như: Dầu Tiếng, Phú Riềng, Bình Long, Đồng Nai, Phước Hòa…
Công nhân Cao su Tây Ninh trồng hoa phong lan phát triển kinh tế gia đình. Ảnh; Tùng Châu.
Công nhân Cao su Tây Ninh trồng hoa phong lan phát triển kinh tế gia đình. Ảnh; Tùng Châu.

Theo thống kê, đã có 22 đơn vị xây dựng được các Quỹ: “Vì nữ CNVCLĐ nghèo”, Quỹ “Tiết kiệm xoay vòng”, thu hút 11.417 chị tham gia với tổng số tiền trên 11 tỉ đồng, đã cho 2.820 chị vay để phát triển kinh tế gia đình.

C.Đ