Kiên định thực hiện mục tiêu kép

CSVNO – Đảng ủy VRG vừa ban hành Nghị quyết số 03 – NQ/ĐU ngày 21/5 về Tăng cường, quyết liệt triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, kiên định thực hiện “mục tiêu kép” vừa bảo vệ sức khoẻ người lao động, vừa duy trì sự ổn định, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.

Công nhân Cao su Chư Păh thu trút mủ trên vườn cây. Ảnh: Văn Vĩnh

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hàng đầu

Hiện nay, cả nước đang đứng trước làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 với diễn biến phức tạp, khó lường đã có nhiều tỉnh, thành phố với nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng và nguy cơ bùng phát dịch bệnh ở diện rộng rất cao. Cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, trong đó có VRG cần tập trung cao độ tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, đồng thời giữ vững thành quả, kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch thời gian qua, tiếp tục bám sát tình hình thực tế, chủ động, tích cực, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các biện pháp phù hợp với đặc thù tại từng đơn vị, triến khai đồng bộ các biện pháp hữu hiệu nhằm kiên định thực hiện “mục tiêu kép” vừa bảo vệ sức khỏe người lao động, duy trì ổn định, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động trong toàn Tập đoàn.

Theo đó, dù đã có một số kinh nghiệm từ các đợt phòng chống dịch trước nhưng trước diễn biến phức tạp khó lường của làn sóng Covid-19 lần 4, Đảng ủy, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Tập đoàn xác định công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hàng đầu cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhằm đảm bảo cùng với Đảng, Chính phủ và các địa phương ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh hiệu quả.

Bí thư Đảng uỷ, Người đứng đầu cấp uỷ, Chủ tịch, Tổng Giám đốc đơn vị trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị, chịu trách nhiệm trước Tập đoàn về các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, phạm vi quản lý.          .

Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, hệ thống đoàn thể – chính trị, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong hệ thống Tập đoàn tập trung phòng, chống dịch với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát trong phạm vi quản lý của đơn vị và quyết liệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh Covid-19, chỉ đạo của Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương và Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các văn bản chỉ đạo của địa phương…

Toàn bộ hệ thống chính trị từ Công ty mẹ đến các đơn vị thành viên phải xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại đơn vị đạt hiệu quả, luôn bám sát tỉnh hình thực tế chủ động, tích cực, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các biện pháp phù họp theo các quy định, khuyến cáo và hướng dẫn của các cơ quan chức năng và các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Tập đoàn.

Chủ động đánh giá tác động của dịch bệnh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, theo sát diễn biến của dịch để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, duy trì việc làm và ốn định đời sống cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Tập đoàn.

Quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”

Về giải pháp,phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chỉ đạo, điều hành quản lý của Hội động Quản trị, Ban Điều hành từ Công ty Mẹ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và huy động sự tham gia của toàn thể người lao động, cả hệ thống chính trị vào cuộc, chủ động phát huy nội lực với tinh thần phòng chống dịch của Chính phủ đề ra: “Phòng” là cơ bản, chiến lược lâu dài, quyết định; “Chống” là cấp bách, quyết liệt, nhanh chóng với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc” toàn thể cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, tích cực tham gia và đi đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh, Đảng uỷ khối doanh nghiệp Trung ương, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, cơ quan y tế, bộ ngành, các địa phương có liên quan và của Tập đoàn.

Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Tập đoàn tập trung nghiên cứu và triển khai kịp thời các chủ trương, chương trình, kế hoạch ứng phó hiệu quả với diễn biến thực tiễn của đại dịch Covid-19, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát, kiểm tra, tổ chức thường xuyên các cuộc họp trực tuyến với các đơn vị để nắm sát tình hình và đánh giá tác động và ảnh hưởng của dịch bệnh để kịp thời có các chỉ đạo phù họp.

Kiểm tra thân nhiệt cho người lao động tại Cao su Bà Rịa – Kaompong Thom

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và kịp thời thông tin đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Tập đoàn về tình hình, diễn biến của dịch bệnh, nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, 9K…vận động CBCNV-NLĐ khai báo y tế, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định;         

Kiện toàn Ban chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 từ cấp Tập đoàn đến các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc; rà soát, cập nhật phương án, kế hoạch phòng, chống dịch của đơn vị, luôn chủ động và đảm bảo các yếu tố, nguồn lực cần thiết để ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh Covid-19.

Các câp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong toàn Tập đoàntập trung triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát trong phạm vi quản lý của đơn vị. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá để công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao.        .

Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; hạn chế tổ chửc, tham gia các sự kiện tập trung đông người; hạn chế đi công tác ở những nơi có nguy cơ cao về dịch bệnh; tuân thủ các khuyến cáo và hướng dẫn của các cơ quan chức năng, cơ quan phòng, chống dịch, của Bộ Y tế và địa phương; thực hiện báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 về Tập đoàn một cách trung thực, khẩn cấp kịp thời khi có ca nhiễm và nghi nhiễm xảy ra tại đơn vị .để lãnh đạo Tập đoàn có biện pháp chỉ đạo xử lý kịp thời.

Tạp chí Cao su Việt Nam, trang tin công đoàn Cao su Việt Nam, hệ thống trang thông tin điện tử (website) Tập đoàn, bản tin nội bộ của đơn vị… tập trung phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người lao động toàn ngành về chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về yêu cầu 5K, 9K của Bộ Y tế và của địa phương, về chủ trương tiêm chủng vắc-xin phòng dịch Covid-19; về các mô hình tốt, cách làm hiệu quả trong phòng, chống dịch, tuyên truyền việc khai báo y tế qua các phần mềm ứng dụng…, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người lao động trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Hệ thống y tế Tập đoàn, đứng đầu là Trung tâm Y tế Cao su tiếp tục cập nhật, đề xuất hoàn thiện các quy địrth, quỹ trình phòng chống dịch theo thực tiễn, có phương án, kịch bản sẵn sàng cho mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ trước tình hình diễn biến của dịch bệnh; chủ động làm việc với Bộ Y tế, cơ quan có thẩm quyền để tiếp cận nguồn vắc xin tiêm phòng cho cán bộ, đảng viên, người lao động Tập đoàn, đáp ứng yêu cầu thường xuyên chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn với đặc thù địa bàn trải rộng từ Tây Nam Bộ đến miền núi phía Bắc, sang cả nước bạn Lào và Campuchia.

Tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành hoạt động

Trong công tác sản xuất kinh doanh, kiên định thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khoẻ người lao động, vừa duy trì ổn định, đồng thời có giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn ứng với diễn biến thực tiễn của đại dịch Covid-19.

Chỉ đạo các đơn vị thành viên xây dựng các kịch bản, phương án điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp với mọi tình huống có thể xảy ra do tác động của dịch bệnh Covid-19 và có giải pháp ứng phó với các biến động về nguồn cung ứng vật tư, nguyên liệu đầu vào, về thị trường tiêu thụ sản phẩm để giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh tại đơn vị.

Phun sát khuẩn trước khi vào dự án của Cao su Lộc Ninh Vketi tại Campuchia

Tăng cường công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành hoạt động của Tập đoàn; thường xuyên tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị thành viên Tập đoàn tại các khu vực, các lĩnh vực ngành nghề …để nắm sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và kịp thời có các chỉ đạo phù hợp.

Chủ động phân tích, đánh giá các tác động của dịch bệnh đến hoạt động của đơn vị và theo sát diễn biến của dịch bệnh để điều hành hoạt động SXKD cho phù họp, tổ chức điều tiết, cân đối hiệu quả các nguồn lực nhằm phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, duy trì việc làm và ổn định đời sống cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Tập đoàn.

Yêu cầu các đơn vị thành viên tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với từng tình hình cụ thể, bám sát kế hoạch được Tập đoàn phê duyệt. Tăng cường công tác quản trị, tiết giảm các chi phí.. .Thường xuyên đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tại mọi thời điểm để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị thông suốt, ổn định và có sự phát triển.

Theo dõi thường xuyên, điều hành giá sàn, với các cơ chế, chính sách linh hoạt, phù hợp, đảm bảo sản phẩm cao su sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó; mở rộng thị trong nước và ngoài nước, đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường công tác tiếp thị.. .nhằm đảm bảo tiêu thụ các sản phẩm đạt quả.

Tiếp tục nghiên cứu kiện toàn, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình quản trị nội bộ cụ thể, phù họp với đặc thù hoạt động của Tập đoàn để tháo gỡ khó khăn, phân bổ nguồn lực phù họp giúp Tập đoàn và các đơn vị hoàn thành “mục tiêu kép” đã đề ra.

CSVN