Cao su Chư Prông đạt 2 giải thưởng tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật

CSVNO – Chiều 6/8, tại trụ sở Hội liên hiệp khoa học, Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ 10 năm 2020 – 2021 đã tiến hành chấm điểm 17 giải pháp sáng tạo của nhóm tác giả, tác giả thuộc các cơ đơn vị trong địa bàn Gia Lai. Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tham dự 2 đề tài trong lĩnh vực Hóa và cả 2 đều đạt giải cao.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn đại diện nhóm tác giả trình bày giải pháp sáng kiến trước hội đồng khoa học

Ban tổ chức đã thành lập 3 hội đồng chấm điểm 4 giải pháp trong lĩnh vực Y dược; 11 giải pháp trong lĩnh vực Cơ khí – Điện – Công nghệ thông tin và 2 giải pháp trong lĩnh vực Hóa.

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tham gia 2 giải pháp trong lĩnh vực Hóa gồm: Giải pháp “Hợp lý hóa thiết bị dây chuyển sản xuất SVR 10 sản xuất mủ cao su SVR 10 từ nguyên liệu phối trộn mủ chén – mủ đông – mủ dây – mủ skin” của nhóm tác giả Võ Toàn Thắng, Phan Thanh Hà, Võ Minh Sơn, Lương Quang Hiến và Nguyễn Hoàng Tuấn và Giải pháp “Nghiên cứu công nghệ ủ compost sản xuất phân từ nguyên liệu bùn thải phát sinh từ nhà máy chế biến mủ cao su” với 7 thành viên gồm ông Võ Toàn Thắng, Phan Thanh Hà, Võ Minh Sơn, Trần Trung Căn, Nguyễn Hoàng Tuấn, Lương Quang Hiến và bà Trần Thị Thu Thủy.

Các thành viên Hội đồng chấm điểm lĩnh vực Hóa theo dõi phần trình bày của đại diện nhóm tác giả

Đại diện nhóm tác giả, ông Nguyễn Hoàng Tuấn đã trình bày ý tưởng, nội dung, hiệu quả cũng như tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng rộng rãi của 2 giải pháp trước 6 thành viên của hội đồng trong một buổi chiều.

Kết quả, với giải pháp “Hợp lý hóa thiết bị dây chuyển sản xuất SVR 10 sản xuất mủ cao su SVR 10 từ nguyên liệu phối trộn mủ chén – mủ đông – mủ dây – mủ skin” Hội đồng đã đáng giá rất cao và cho 75,1 điểm, giành giải nhì (không có giải nhất).

Với Giải pháp “Nghiên cứu công nghệ ủ compost sản xuất phân từ nguyên liệu bùn thải phát sinh từ nhà máy chế biến mủ cao su” hội đồng cho 70,7 điểm, đạt giải ba.

VĂN VĨNH