Chị Nguyễn Thị Thu Hoài được bầu làm Bí thư Đoàn Thanh niên Cao su Chư Sê

 CSVNO – Ngày 22/7, Đoàn Thanh niên (ĐTN) Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê tổ chức đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo ĐTN tỉnh Gia Lai, Đảng ủy, Ban TGĐ công ty cùng 105 đại biểu là những đoàn viên ưu tú đại diện cho gần 500 đoàn viên trong toàn công ty.

Ban chấp hành ĐTN nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Tham dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo ĐTN tỉnh Gia Lai, Đảng ủy, Ban TGĐ công ty cùng 105 đại biểu là những đoàn viên ưu tú đại diện cho gần 500 đoàn viên trong toàn công ty.

Với sự quyết tâm phấn đấu, nỗ lực cố gắng của các cấp bộ Đoàn, việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã đạt được những thành tựu quan trọng hoàn thành đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Các nội dung, hoạt động đều được các cấp bộ Đoàn chủ động đổi mới, sáng tạo, bám sát yêu cầu chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tiễn tại công ty, địa phương, đơn vị. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục triển khai thực hiện hiệu quả thông qua việc tận dụng sự tiện ích của các trang mạng xã hội, việc chuyển tải thông tin, tài liệu sinh hoạt đã kịp thời, nhanh chóng. Lực lượng ĐVTN là lực lượng nòng cốt, xung kích, đi đầu trong việc tham gia vào các hoạt động sản xuất, đặc biệt trong công tác khai thác mủ và chăm sóc vườn cây. 

Hàng năm, Đoàn Thanh niên phát động phong trào thi đua lao động sản xuất đến 100%  ĐVTN, đăng ký thi đua lao động sản xuất hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng được giao góp phần hoàn thành kế hoạch sản lượng 13.477 tấn mủ quy khô từ năm 2017 đến 2021, chất lượng mủ nguyên liệu đảm bảo, chế biến sản phẩm đạt theo tiêu chuẩn, các chỉ tiêu, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước đảm bảo, hoàn thành kế hoạch Tập đoàn giao. 

Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

Trong phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, ĐTN công ty đã tích cực vận động đoàn viên, thanh niên hưởng ứng các phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Sáng tạo trẻ”, “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp”. Đề xuất và đăng tải 235 ý tưởng sáng tạo, sáng kiến trên Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam, có 10 sáng kiến cấp cơ sở, 04 sáng kiến cấp Tập đoàn được công nhận và áp dụng vào sản xuất, 20 gương ý tưởng sáng tạo được tuyên dương, 15 đề tài, ý tưởng, sáng kiến được trưng bày, quáng bá. 

Thành lập và duy trì hiệu quả Câu lạc bộ sáng tạo trẻ 4S ”Sản lượng cao – Sản phẩm tốt – Sáng tạo mới – Sản xuất an toàn. Thông qua các phong trào hoạt động nhiệm kỳ qua, ĐTN công ty đã bồi dưỡng và kết nạp mới 234 đoàn viên, giới thiệu với Đảng 30 đoàn viên ưu tú, được Đảng kết nạp 19 đồng chí.

Lãnh đạo tỉnh Đoàn, công ty trao Bức trướng của Đảng bộ công ty cho ĐTN

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Phạm Duy Muôn – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng GĐ công ty đã biểu dương những nỗ lực của lực lượng ĐVTN công ty trong nhiệm kỳ qua góp phần tích cực cùng với công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Tập đoàn giao. Để công tác đoàn và phong trào thanhniên trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 đạt được những kết quả tốt, ông đề nghị lực lượng ĐVTN công ty tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong các hoạt động của công ty. Nâng cao nhận thức chính trị và bản lĩnh cho ĐVTN, Đoàn cần có chương trình hành động cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị và SXKD của công ty, nhất là việc Luyện tay nghề – Thi thợ giỏi, hoàn thành vượt mức sản lượng giao, xung kích trong phong trào thi đua nước rút cuối năm. 

Đặc biệt lực lượng ĐVTN phải xung kích trong việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh để góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất vườn cây và hạ giá thành sản xuất. Bên cạnh đó cần phối hợp chặt chẽ với địa phương để làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Đảng ủy và Ban Tổng GĐ công ty sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ hết mình với các hoạt động của Đoàn TN.

Với khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ 2022 – 2027 là “Tuổi trẻ công ty: Đoàn kết – Xung kích – Sáng tạo – Tình nguyện cống hiến góp phần xây dựng Công ty phát triển bền vững”, ĐTN công ty đã thông qua 12 chỉ tiêu trọng tâm, với mục tiêu: Bồi dưỡng thế hệ trẻ phát triển lành mạnh, toàn diện; có lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống văn hoá, tinh thần thượng tôn pháp luật; lòng yêu nước, có ý chí tự lực, tự cường; khát vọng xây dựng Công ty phát triển vững mạnh. Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thi đua xây dựng công ty giàu mạnh, đặc biệt là trong hội nhập, chuyển đổi số. Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng. 

HÀ ĐỨC THÀNH