“Nhiều chương trình sát cánh cùng đơn vị thực hiện nhiệm vụ kép”

CSVN – Năm 2021 là một năm rất khó khăn với hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên do đại dịch diễn biến kéo dài, phức tạp. Tuy nhiên, tập thể ĐTN VRG đã nỗ lực để vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả tích cực, hoàn thành nhiệm vụ được giao. BTV Đoàn Tập đoàn đã xây dựng chương trình công tác năm với chủ đề “Thanh niên tình nguyện” với những chỉ tiêu cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Tập đoàn.

Đ/c Trần Quốc Bình trao tặng túi an sinh của ĐTN VRG cho NLĐ Công ty CP Cơ khí Cao su
Đ/c Trần Quốc Bình (thứ 2, từ phải sang) thăm hỏi thanh niên công nhân sản xuất “3 tại chỗ” tại Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru

Hoạt động công tác Đoàn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của BTV Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn, BTV Đoàn Khối DNTW và luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị, sự phối hợp và hưởng ứng nhiệt tình của ĐTN các đơn vị thành viên. Những yếu tố đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Tập đoàn thực hiện tốt các nội dung hoạt động, chương trình công tác đã đề ra.

ĐTN VRG đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, để lại dấu ấn tốt đẹp qua từng hoạt động, từng bước nâng cao vai trò, vị trí và sự tham gia của thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các đơn vị thành viên nói riêng và tại Tập đoàn nói chung.

Kết quả được thể hiện trên tất cả các mặt: công tác giáo dục; tổ chức thực hiện 3 phong trào hành động cách mạng của Đoàn và 3 chương trình đồng hành với thanh niên; xây dựng tổ chức Đoàn và tham gia xây dựng Đảng, công tác quốc tế thanh niên.

Hoạt động của ĐTN VRG năm 2021 đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng tự hào của thế hệ trẻ ngành cao su đối với các thế hệ cha anh và truyền thống vẻ vang suốt 92 năm đấu tranh, xây dựng và phát triển; góp phần giáo dục cho ĐVTN về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, pháp luật và truyền thống; phát huy sức trẻ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng đơn vị; quan tâm, chăm lo, đoàn kết cùng xây dựng lực lượng thanh niên trong thời kỳ mới; quan tâm xây dựng tổ chức Đoàn – Hội vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng và doanh nghiệp phát triển bền vững.

Với vai trò là lực lượng trẻ nòng cốt, trong năm 2022, ĐTN VRG tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào Thanh niên xung kích đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất, hiệu quả doanh nghiệp; thi đua đảm nhận, thực hiện công trình, phần việc thanh niên. Phát động các phong trào thanh niên tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ gắn với việc hỗ trợ, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên công nhân. Tổ chức các hoạt động tình nguyện nhằm chung tay chia sẻ khó khăn với một số đơn vị thành viên vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn, nước ngoài…

Phát huy truyền thống hào hùng, góp phần xây dựng ngành cao su phát triển ổn định và bền vững, trong năm 2022, ĐTN VRG sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tuổi trẻ Tập đoàn tiếp nối và phát huy truyền thống Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng và truyền thống ngành cao su với bề dày 92 năm đấu tranh, xây dựng và phát triển; truyền thống chiến đấu anh dũng, lao động cần cù sáng tạo của các thế hệ đi trước, chung sức xây dựng và phát triển Tập đoàn xứng đáng là một trong những Tập đoàn kinh tế vững mạnh của đất nước, có uy tín và thương hiệu trên thị trường trong nước và thế giới.

Thứ hai, tuổi trẻ toàn ngành quyết tâm thi đua, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng các chuyên đề học tập; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Nhớ về Bác – Lòng ta trong sáng hơn” vào dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022). Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, xứng đáng là lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng, niềm tin của các thế hệ đi trước và sự tin tưởng của lãnh đạo Tập đoàn.

Thứ ba, tuổi trẻ ngành cao su không ngừng thi đua lao động; tình nguyện, sáng tạo, tích cực học tập nâng cao trình độ, tay nghề, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, làm chủ vườn cây, làm chủ khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo ra nhiều sản phẩm mới với giá trị làm lợi cho doanh nghiệp.

Thứ tư, tuổi trẻ tình nguyện, sẵn sàng nhận những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó; xung kích vào những địa bàn hoạt động mới, những lĩnh vực kinh doanh mới đáp ứng với yêu cầu phát triển. Tình nguyện nhận nhiệm vụ công tác tại các dự án phát triển cao su tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Thứ năm, với sức trẻ, trí tuệ, quyết tâm và nhiệt huyết, thanh niên sẽ xung kích, sáng tạo, đi đầu để ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, góp phần xây dựng Tập đoàn ngày càng phát triển bền vững.

THIÊN HƯƠNG (ghi)