JICA – Cầu nối hữu nghị của thanh niên Việt – Nhật

CSVN – JICA là chữ viết tắt của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (The Japan International Cooperation Agency). Đây là cơ quan triển khai viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản cho các dự án hợp tác mang tính kỹ thuật. JICA có nguồn gốc từ Tổ chức Hợp tác quốc tế, được thành lập từ năm 1974.
Thanh niên Việt-Nhật giao lưu, trao đổi trong khuôn khổ “Chương trình đồng sáng tạo tri thức dành cho lãnh đạo trẻ của JICA.
Thanh niên Việt-Nhật giao lưu, trao đổi trong khuôn khổ “Chương trình đồng sáng tạo tri thức dành cho lãnh đạo trẻ của JICA.

Với mục đích là đóng góp một phần vào việc tái thiết các nước đang phát triển, JICA đã thực hiện nhiều hoạt động hợp tác, tích cực đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc xây dựng ở các nước mà JICA viện trợ. Hiện nay, JICA đang hoạt động tại hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ, đã có văn phòng đại diện ở trên 100 nước và vẫn tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động.

Trước đây, sự giúp đỡ của JICA đối với các nước là thực hiện phần hợp tác kỹ thuật. Từ tháng 10/2003, JICA chuyển thành một cơ quan hành chính độc lập. Tháng 10/2008, phần hợp tác vốn vay của Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) được hợp nhất vào JICA, theo đó, JICA mới được hình thành và thực hiện cả ba hình thức viện trợ ODA, gồm: Hợp tác kỹ thuật, Hợp tác vốn vay và Viện trợ không hoàn lại. Vì vậy, các hoạt động viện trợ sẽ được tiến hành hiệu quả hơn, từ xây dựng kết cấu hạ tầng với quy mô lớn tới hợp tác kỹ thuật cấp cơ sở tại cộng đồng, phù hợp với nhu cầu đa dạng của các nước đang phát triển.

Mục tiêu và trọng tâm viện trợ của JICA là chia sẻ các kinh nghiệm và kiến thức của Nhật Bản đối với các nước đang phát triển, nhằm cải cách hoạt động và thực hiện hợp tác quốc tế một cách toàn diện với chất lượng cao ở những nước nhận viện trợ, nhằm giúp họ có thể dần dần độc lập giải quyết những vấn đề kinh tế – xã hội của riêng mỗi nước.

JICA bắt đầu phái cử các Tình nguyện viên Hợp tác Hải ngoại Nhật Bản (JOCV) đến VN từ năm 1995. Đến nay, tổng số tình nguyện viên JICA đã và đang tham gia chương trình tại VN là 442 ngườời, trong đó có 329 tình nguyện viên hợp tác hải ngoại (gồm những ngườời ở độ tuổi 20 – 30) và 13 tình nguyện viên cao cấp (trên 40 tuổi).

Cử tình nguyện viên là chương trình cử những công dân Nhật Bản có nguyện vọng phát huy những kiến thức, kinh nghiệm và kỹ thuật của mình bằng việc tình nguyện đóng góp thờời gian, công sức, trí tuệ để giúp đỡ tại các địa phương ở các nước đang phát triển.

Các tình nguyện viên Nhật Bản tại VN đang phục vụ trong các lĩĩnh vực khác nhau như: Quản lý năng suất, quản lý chất lượng, quản trị kinh doanh, marketing, giảng dạy tiếng Nhật, y tế, thể thao, phát triển nông thôn, giáo dục và dịch vụ thông tin, du lịch, trồng rừng… Họ đã đóng góp vào sự phát triển xã hội và nguồn nhân lực của đất nước nhận hỗ trợ.

Định hướng viện trợ của Nhật Bản thời gian tới là tăng sức cạnh tranh của VN trên trường quốc tế thông qua các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng, cải thiện cơ chế chính sách; thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn; nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ, công chức. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được đánh giá là rất quan trọng và được xác định là lĩnh vực ưu tiên hợp tác.

T.S [stextbox id=”stb_style_259398″ caption=”Anh Thái Bảo Tri tham gia “Chương trình đồng sáng tạo tri thức dành cho lãnh đạo trẻ của JICA 2015””]

Từ ngày 9/11 đến 26/11/2015, anh Thái Bảo Tri – Bí thư ĐTN VRG, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN VRG, đã tham gia “Chương trình đồng sáng tạo tri thức dành cho lãnh đạo trẻ của JICA 2015”. Trước khi tham gia chương trình, các học viên đã được phổ biến, tập huấn về chương trình này tại Hà Nội.

“Chương trình đồng sáng tạo tri thức dành cho lãnh đạo trẻ của JICA” là một phần của chương trình hợp tác kỹ thuật, chương trình đào tạo tại Nhật Bản thực hiện đào tạo những cán bộ nòng cốt cũng như thực hiện những khóa đào tạo nhằm cải thiện chế độ chính sách. Căn cứ trên nhu cầu đào tạo nhân lực của VN, các lĩnh vực đào tạo chủ yếu là hỗ trợ cải thiện các chính sách kinh tế, giao thông vận tải, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, môi trường và quản trị Nhà nước…

Theo thông tin của JICA tại VN, từ năm 1991, JICA đã nối lại hoạt động tiếp nhận học viên đối với VN. Hàng năm có khoảng hơn 600 người VN tham gia các khóa đào tạo tại Nhật Bản. Sau khi về nước, học viên trở thành các cán bộ đối tác nòng cốt hỗ trợ cho các hoạt động của JICA tại các cơ quan hành chính… và góp phần vào việc cải thiện chế độ chính sách tại VN.

P.V

[/stextbox]