Sức lan tỏa từ phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong thanh niên công nhân cao su

CSVNO – Thời gian qua phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã thu hút đông đảo lực lượng thanh niên ở 4 công ty cao su thuộc VRG đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia. Theo đó, nhiều sáng kiến hữu ích của các bạn trẻ đã cải thiện môi trường làm việc tốt hơn, tiết kiệm nguyên liệu và đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ sản xuất.

HÀ ĐỨC THÀNH