Cao su Chư Sê

Cao su Chư Sê: Về đích sớm 25 ngày

CSVNO – Tính đến ngày 6/12, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê đã khai thác hoàn thành kế hoạch VRG giao trên 2.273 tấn, về đích trước thời hạn 25 ngày và là

Cao su Chư Sê: Thu nhập tăng 14%

CSVNO – Phát biểu tại Hội nghị người lao động và tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê vào sáng 3/3, ông Trần

Cao su Chư Sê: Thu nhập tăng 14%

CSVNO – Phát biểu tại Hội nghị người lao động và tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty TNHH