Cao su Tân Biên chia cổ tức 19%

CSVNO – Ngày 15/6, Công ty CP cao su Tân Biên đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Theo đó, Cao Su Tân Biên chia cổ tức năm 2021 là 19%.

Toàn cảnh Đại hội

Năm 2021, ĐHĐCĐ công ty thông qua kế hoạch (KH) khai thác 3.650 tấn mủ. Đến hết năm, công ty khai thác được 3.721 tấn mủ. Sản lượng thu mua mủ nguyên liệu đạt 1.570 tấn (157% KH); Sản lượng cao su chế biến 4.704 tấn (114,7% KH); Thu mua cao su thành phẩm 11.441 tấn (228,8% KH).

Công ty đã tiêu thụ được 13.596,7 tấn (143,12% KH), giá bán bình quân 40,24 triệu đồng/tấn (110,07% KH); tổng doanh thu gần 724 tỉ đồng (153,37% KH), lợi nhuận trước thuế 176,4 tỉ đồng (132,64% KH), nộp ngân sách nhà nước hơn 69 tỉ đồng (202,26% KH).

Bà Lê Thị Bích Lợi – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo tình hình SXKD năm 2021 và phướng hướng kế hoạch năm 2022

Tháng 12/2021, công ty đã tạm ứng cổ tức 15%. Cổ tức còn lại 4%, sau Đại hội Công ty sẽ thanh toán theo đúng thời gian quy định của pháp luật.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trương Minh Trung – Phó TGĐ VRG đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động SXKD của công ty trong năm 2021. Năm 2022 sẽ tiếp tục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine và việc cấm vận thương mại giữa các nước, giá cả vật tư nguyên liệu đầu vào đều tăng.

Ông Trung đề nghị Công ty có giải pháp tiết giảm chi phí, kiểm soát được giá thành; tiếp tục có phương án tăng cường công tác thu mua và gia công để nâng cao hiệu quả, tận dụng tối đa công suất nhà máy chế biến, đảm bao doanh thu và thu nhập cho NLĐ.

Ông Trương Minh Trung – Phó TGĐ VRG phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 với sản lượng cao su khai thác 3.120 tấn, Sản lượng thu mua mủ nguyên liệu 1.200 tấn, Sản lượng cao su chế biến 3.593 tấn, Thu mua cao su thành phẩm 7.000 tấn, tiêu thụ 11.000 tấn; Tổng doanh thu 530,01 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 121,9 tỉ đồng, nộp ngân sách 46,106 tỉ đồng, chia cổ tức 5%.

PHẠM QUỐC BÌNH