Triệt để tiết giảm chi phí

CSVN – TGĐ VRG Huỳnh Văn Bảo vừa ký văn bản số 460/CSVN- KHĐT, ngày 19/7, gửi các đơn vị thành viên về việc tiết giảm chi phí SXKD và đầu tư năm 2018.
Với vườn cây cao su KTCB, các công ty tuân thủ theo Quyết định 46/HĐTVCSVN ngày 3/7/2017 về việc ban hành Quy định quản lý suất đầu tư trồng và chăm sóc cao su KTCB. Ảnh: Vũ Phong
Với vườn cây cao su KTCB, các công ty tuân thủ theo Quyết định 46/HĐTVCSVN ngày 3/7/2017 về việc ban hành Quy định quản lý suất đầu tư trồng và chăm sóc cao su KTCB. Ảnh: Vũ Phong
Ngưng, hoãn các hạng mục đầu tư chưa thật sự cấp thiết

Theo đó, căn cứ Quyết định số 410/QĐ – CSVN ngày 13/7/2017 của HĐTV VRG về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của VRG và tình hình hiện nay giá mủ cao su ngày càng giảm sâu, chưa có dấu hiệu phục hồi, trong khi đó nhiều khoản chi phí phát sinh đã ảnh hưởng đến kết quả SXKD và đầu tư.

Để đảm bảo hoạt động SXKD có hiệu quả, ổn định, VRG yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Quyết định số 410/QĐ – CSVN của VRG và tiết giảm chi phí SXKD và đầu tư ngay trong năm 2018 với các nội dung cụ thể. Với hoạt động xây dựng cơ bản, đối với vườn cây cao su KTCB, các công ty phải tuân thủ theo Quyết định 46/HĐTVCSVN ngày 3/7/2017 về việc ban hành Quy định quản lý suất đầu tư trồng và chăm sóc cao su KTCB do các đơn vị thành viên của VRG làm chủ đầu tư, văn bản 633/CSVN – KHĐT ngày 13/3/2018 về việc hướng dẫn lập, phê duyệt suất đầu tư tối đa và dự toán chăm sóc cao su KTCB năm 2018.

Đối với công trình kiến trúc, vật kiến trúc, rà soát lại các hạng mục đã được thỏa thuận trong kế hoạch 2018, các đơn vị xem xét ngưng, hoãn các hạng mục chưa thật sự cấp thiết trong năm, chưa cần thiết thì chưa đầu tư, mặc dù đã có trong kế hoạch được phê duyệt. Về đầu tư máy móc, thiết bị, rà soát lại nhu cầu cần thiết. Đối với đầu tư trang bị, thay thế, xử lý ô tô phục vụ công tác, đề nghị các đơn vị lưu ý thực hiện đầu tư theo Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính.

Thực hiện đầu tư theo đúng trình tự, quy định pháp luật hiện hành theo hướng đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng tài sản đầu tư, tiết giảm chi phí và đảm bảo hiệu quả dự án đầu tư đạt hiệu quả cao nhất.

Giảm tối đa chi hội họp

Đối với hoạt động SXKD, rà soát hệ thống tiêu chuẩn, định mức làm cơ sở để tiết giảm chi phí và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Về quản lý chi phí thường xuyên, giảm tối đa các khoản chi hội nghị, hội thảo, họp, các khoản chi cho khánh tiết, tiếp khách, các khoản chi xăng xe, điện nước, văn phòng phẩm…Cắt giảm việc tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành, trừ các công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội ở địa phương.

Về tiền lương, theo công văn số 481/CSVN – LĐTL ngày 20/7, do kết quả SXKD 6 tháng gặp nhiều khó khăn, để đảm bảo tiền lương cho người lao động, VRG yêu cầu các đơn vị cần chủ động rà soát và cắt giảm các chi phí ngoài lương cho phù hợp, để đảm bảo năng suất lao động không bị giảm trừ, ảnh hưởng đến thu nhập người lao động. Việc thực hiện phương án trả lương cho người lao động hàng tháng, quý tại đơn vị phải căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch nhưng phải đảm bảo kiểm soát quỹ tiền lương 2018.

Các đơn vị cần rà soát, bố trí lao động hợp lý, sử dụng các giải pháp cơ giới nhằm tiết giảm lao động , tăng thu nhập, đồng thời nâng cao chất lượng lao động, nâng cao hiệu suất và hiệu quả lao động.

Q.K